Samospráva

Zverejnenie výsledkov verejného posudzovania projektov participatívneho komunitného rozpočtu 2018

 

Zverejnenie výsledkov verejného posudzovania projektov
participatívneho komunitného rozpočtu 2018

 

Dňa 16.4.2018 o 15.00 hod. sa v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 uskutočnilo verejné posudzovanie projektov participatívneho komunitného rozpočtu predložených v roku 2018 podľa čl. 6 všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 4/2017. Na základe výsledku verejného posudzovania boli zaradené na verejné hlasovanie nasledovné projekty:

 

P. č. projektu: 1/2018

Názov projektu: Novomestský pivný festival

Žiadateľ o dotáciu: Double Agency, s.r.o., Beckov

Celkové náklady na projekt v eur: 7 080,- eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

Účel použitia dotácie: honorár pre účinkujúcu hudobnú skupinu

 

Ev. č. projektu: 2/2018

Názov projektu: Kultúrno-umelecké programy pre obyvateľov mesta

Žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Nové Mesto n. V.

Celkové náklady na projekt v eur: 1 700,- eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

Účel použitia dotácie: nákup kostýmov, krojov, hudobných nástrojov pre deti

 

P. č. projektu: 3/2018

Názov projektu: Ekoškôlka

Žiadateľ o dotáciu: Materská škola – EP Hviezdoslavova ul., Nové Mesto nad Váhom

Celkové náklady na projekt v eur: 1 592,- eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

Účel použitia dotácie: zhotovenie záhradného altánku na školskom dvore

 

P. č. projektu: 4/2018

Názov projektu: V zdravom tele zdravý duch

Žiadateľ o dotáciu: Materská škola – EP Ul. J. Kollára č. 4, Nové Mesto nad Váhom

Celkové náklady na projekt v eur: 1 688,10 eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 489,10 eur

Účel použitia dotácie: nákup športového náčinia a náradia

 

P. č. projektu: 5/2018

Názov projektu: Tancuj, tancuj, vykrúcaj

Žiadateľ o dotáciu: Materská škola – EP Ul. J. Kollára č. 25, Nové Mesto nad Váhom

Celkové náklady na projekt v eur: 1 750,- eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 450,- eur

Účel použitia dotácie: nákup ľudových krojov pre deti

 

P. č. projektu: 7/2018

Názov projektu: Verejný koncert a výstava pri príležitosti 70. výročia založenia ZUŠ

Žiadateľ o dotáciu: Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole Nové Mesto n. V.

Celkové náklady na projekt v eur: 2 350,- eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

Účel použitia dotácie: honorár pre účinkujúcich a ozvučenie koncertu

 

P. č. projektu: 8/2018

Názov projektu: Hudobnotechnické zabezpečenie detského a mládežníckeho speváckeho

                           zboru – 2. časť

Žiadateľ o dotáciu: Občianske združenie Premena Nové Mesto nad Váhom

Celkové náklady na projekt v eur: 1 760,- eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

Účel použitia dotácie: nákup techniky - snake box, kondenzátorový mikrofón, odposluchový

                                    reproduktor

 

P. č. projektu: 9/2018

Názov projektu: NovoStar IV

Žiadateľ o dotáciu: Centrum voľného času Nové Mesto nad Váhom

Celkové náklady na projekt v eur: 3 360,- eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

Účel použitia dotácie: honorár pre hosťa súťaže – známu osobnosť šoubiznisu, ceny pre 

                                    súťažiacich

 

P. č. projektu: 10/2018

Názov projektu: Rok v záhrade

Žiadateľ o dotáciu: Materská škola – EP Hurbanova ul., Nové Mesto nad Váhom

Celkové náklady na projekt v eur: 1 750 eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500 eur

Účel použitia dotácie: vybudovanie 3 vyvýšených záhonov – nákup materiálu, detského

                                    náradia, sadeníc a stromčekov na výsadbu

 

P. č. projektu: 11/2018

Názov projektu: Malí bádatelia

Žiadateľ o dotáciu: Materská škola, Poľovnícka ul., Nové Mesto nad Váhom

Celkové náklady na projekt v eur: 1 680 eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500 eur

Účel použitia dotácie: nákup učebných pomôcok – experimentálnych sád

 

Na verejné hlasovanie nebol zaradený projekt č. 6/2018 - Športujeme pre našu budúcnosť, nakoľko predkladateľ projektu nesplnil všetky podmienky stanovené VZN č. 4/2017. 

 

Verejné hlasovanie o projektoch sa uskutoční v termíne od 23.4.2018 do 6.5.2018 elektronickou formou na internetovej stránke mesta http://www.nove-mesto.sk/hlasovanie-0/ spôsobom a za podmienok uvedených na tejto internetovej stránke.

 

K stiahnutiu

Publikované: 20.4.2018 | Zobrazené: 653