Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Priamy prenájom nebytových priestorov na ulici M.R.Štefánika, 1. mája, Železničnej, Klčové, Hurbanovej v Novom Meste nad Váhom 06.10.2017
Zápisnica zo 16. zasadnutia MsZ konaného dňa 12.9.2017 02.10.2017
Prerušenie distribúcie elektriny - 2. a 3.10.2017 - viacero ulíc 29.09.2017
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 29.09.2017
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja 25.09.2017
Vyhlásenie celoplošnej deratizácie na území mesta od 2.10.do 22.10.2017 - príkaz primátora mesta 3/2017 21.09.2017
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie: Zariadenie na zber odpadov – SCARP-MARKET 19.09.2017
Uznesenia zo 16. zasadnutia MsZ konaného dňa 12.9.2017 18.09.2017
Schválenie Dodatku č.1 k VZN č. 4/2017 - o participatívnom komunitnom rozpočte 14.09.2017
Schválenie Dodatku č.2 k VZN č. 8/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 14.09.2017
Schválenie Dodatku č. 8 k VZN č. 1/1998 - O regulatívoch územného rozvoja mesta Nové Mesto nad Váhom 14.09.2017
Pošta Nové Mesto nad Váhom 3(TESCO) – oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť 08.09.2017
Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do Orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 4.11.2017 06.09.2017
Pozvánka na 16. zasadnutie poslancov MsZ dňa 12. septembra 2017 05.09.2017
Verejná vyhláška - Zlepšenie cyklistickej infrašruktúry v TSK, časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín 31.08.2017
Verejná vyhláška - Obytná zóna UNITAS v Novom Meste nad Váhom 31.08.2017
Návrh dodatku č.1 k VZN č. 4/2017 - o participatívnom komunitnom rozpočte 28.08.2017
Návrh Dodatku č.2 k VZN č. 8/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 28.08.2017
Návrh Dodatku č. 8 k VZN č. 1/1998 - O regulatívoch územného rozvoja mesta Nové Mesto nad Váhom 28.08.2017
Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Kucharovičová 28.08.2017
Oznámenie o začatí prerokovania a žiadosť o vydanie stanoviska k návrhu ZaD č.3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja 02.08.2017
Verejná vyhláška - Úprava priestoru križovatky II/504 - MK Dr. I. Markoviča NMNV 28.07.2017
Verejná vyhláška - Revitalizácia vnútrobloku na ulici Klčové NMNV 28.07.2017
Zmeny a doplnky č.1-2017 ÚPN-O Bzince pod Javorinou – zaslanie oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu 27.07.2017
Územný plán obce (ÚPN-O) Dolné Srnie – zaslanie oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu 27.07.2017