Zverejňovanie

Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum Príloha
Prerušenie distribúcie elektriny 2.2.202327.1.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - dňa 31.01.2023 (utorok) o 13.15 hod. v zasadačke Mestského úradu č. dverí 24525.1.2023Stiahnuť- 166.04 kB
Vyhlásenie výberového konania na vedúceho oddelenia školstva, mládeže a telesnej kultúry Mestského úradu v Novom Meste nad Váhom24.1.2023
Oznam: Evidencia obyvateľstva zatvorená od 23.1.2023 do 27.1.2023 z dôvodu čerpania PN23.1.2023
Zverejnenie návrhu zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov - Kongregácia školských sestier de Notre Dame10.1.2023Stiahnuť- 128.7 kB
Oznam: Štatistické zisťovanie - Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu23.12.2022
Oznam: Štatistické zisťovanie - Výberové zisťovanie pracovných síl23.12.2022
Schválenie dodatku č.8 k VZN č. 1-2011 - o poskytovaní sociálnych služieb19.12.2022Stiahnuť- 192.3 kB
Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 1-2021 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Nové Mesto nad Váhom19.12.2022Stiahnuť- 235.2 kB
Uznesenia z 1. zasadnutia MsZ konaného dňa 13. decembra 202219.12.2022Stiahnuť- 239.82 kB
Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0567 Turecký vrch do národného zoznamu území európskeho významu14.12.2022
Pozvánka na 1. zasadnutie poslancov MsZ dňa 13. decembra 2022 (utorok) o 14:00 hod.5.12.2022Stiahnuť- 139.16 kB
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia MsZ konaného dňa 25. novembra 20221.12.2022Stiahnuť- 125.73 kB
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže - Ul. Klčové 109 a Ul. Hurbanova 77230.11.2022Stiahnuť- 113.06 kB
Návrh dodatku č.1 k VZN 1/2021 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi28.11.2022Stiahnuť- 383.61 kB
Návrh dodatku č.8 k VZN 1/2011 o poskytovaní sociálnych služieb28.11.2022Stiahnuť- 276.29 kB
Uznesenia z 13. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 18. novembra 202224.11.2022
Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka23.11.2022
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie poslancov MsZ dňa 25. novembra 2022 o 14.00 hod.18.11.2022
Oznam: Spoločný úrad samosprávy (stavebný úrad) bude v piatok 18.11.2022 z organizačných dôvodov zatvorený18.11.2022
Oznámenie o obmedzení prevádzky Mestského úradu - 16.11.202215.11.2022
Pozvánka na 13. mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ dňa 18. novembra 2022 o 14.00 hod11.11.2022Stiahnuť- 101.75 kB
Vyhlásenie výberového konania na vedúceho oddelenia školstva, mládeže a telesnej kultúry Mestského úradu v Novom Meste nad Váhom9.11.2022Stiahnuť- 140.73 kB
Vyhlásenie OVS - podnájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta9.11.2022Stiahnuť- 200.71 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - 9.11.2022 (streda) o 14:00 hod v zasadacej miestnosti novej prístavby budovy MsÚ, č.d. 2542.11.2022
Nastavenia cookies