Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa
Názov Dátum
Vyhlásenie OVS - pozemky v areáli bývalých kasární ul. Bzinská 10.12.2021
Uznesenia z 18. zasadnutia MsZ konaného dňa 7. decembra 2021 10.12.2021 Uznesenia z 18. zasadnutia MsZ konaného dňa 7. decembra 2021 - 283.18 kB
Schválenie - Dodatok č.7 k VZN 1-2011 o poskytovaní sociálnych služieb 10.12.2021 Dodatok č.7 k VZN 1-2011 o poskytovaní sociálnych služieb - 113.94 kB
Schválenie - Dodatok č. 9 k VZN 8-2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka 10.12.2021 Dodatok č. 9 k VZN 8-2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka - 198.25 kB
Schválenie - Dodatok č. 5 k VZN 9-2016 o miestnych daniach 10.12.2021 Dodatok č. 5 k VZN 9-2016 o miestnych daniach - 114.68 kB
Oznámenie - Štatistický úrad - zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov 06.12.2021
Pozvánka na 18. zasadnutie poslancov MsZ dňa 7. decembra 2021 o 14:00 hod. 30.11.2021 Pozvánka 18.MsZ 2021 - 123.31 kB
Návrh Programového rozpočtu mesta na rok 2022 22.11.2021 Návrh Programového rozpočtu mesta na rok 2022 - 3.16 MB
Návrh 3. zmeny programového rozpočtu mesta na rok 2021 22.11.2021 Návrh 3. zmeny programového rozpočtu mesta na rok 2021 - 1.31 MB
Návrh dodatku č. 9 k VZN 8-2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka 22.11.2021 Návrh dodatku č. 9 k VZN 8-2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka - 230.75 kB
Návrh dodatku č. 7 k VZN č. 1-2011 o poskytovaní sociálnych služieb 22.11.2021 Návrh dodatku č. 7 k VZN č. 1-2011 o poskytovaní sociálnych služieb - 154.62 kB
Návrh dodatku č. 5 k VZN 9-2016 o miestnych daniach 22.11.2021 Návrh dodatku č. 5 k VZN 9-2016 o miestnych daniach - 173.96 kB
Zverejnenie zámeru mesta - predĺženie podnájomnej zmluvy - GL Servis 22.11.2021 22.11.2021 Zverejnenie zámeru mesta - predĺženie podnájomnej zmluvy - GL Servis 22-11-2021 - 139.1 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 23.11.2021 (utorok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 18.11.2021
Prerušenie distribúcie elektriky 16,11,2021 viacero ulíc 10.11.2021
Rozhodnutie o zákaze verejného zhromaždenia dňa 14. novembra 2021 08.11.2021 Rozhodnutie o zákaze verejného zhromaždenia dňa 14. novembra 2021 - 163.65 kB
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Nové Mesto nad Váhom 04.11.2021
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - dňa 11.11.2021 /štvrtok/ o 13.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č. dverí 245 /1. poschodie v novej prístavbe/ 03.11.2021
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 04. novembra 2021 (štvrtok) o 14.00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. dverí 254 (veľká zasadačka) 27.10.2021
Prerušenie distribúcie elektriny 29.10.2021 Piešťanská ulica 26.10.2021
Pozvánka na 17.zasadnutie poslancov MsZ dňa 26. októbra 2021 (utorok) o 14:00 hod. 19.10.2021 Pozvánka 17.MsZ 2021 - 139.94 kB
Návrh dodatku č. 10 k VZN č. 1/98 o regulatívoch územného rozvoja mesta Nové Mesto nad Váhom 11.10.2021 Návrh dodatku č. 10 k VZN č. 1/98 o regulatívoch územného rozvoja mesta Nové Mesto nad Váhom - 746.61 kB
Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Mikušík 11.10.2021 Zverejnenie zámeru mesta - Mikušík - MsZ17-2021 - 129.82 kB
Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Školudová 11.10.2021 Zverejnenie zámeru mesta - Školudová - MsZ17-2021 - 132.88 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 13.10.2021 (streda) o 14,00 hod. v zasadacej miestnosti novej prístavby budovy MsÚ, č.d. 254. 06.10.2021
Nastavenia cookies