Zverejňovanie

Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum
Vyhlásenie OVS - podnájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 09.11.2022 Vyhlásenie OVS - nebytové priestory ul. M. R. Štefánika 811-1, ul. Klčové 109 a ul. Hurbanova 772 - 9.11.2022 - 200.71 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - 9.11.2022 (streda) o 14:00 hod v zasadacej miestnosti novej prístavby budovy MsÚ, č.d. 254 02.11.2022
Návrh Programového rozpočtu mesta na rok 2023 02.11.2022 Návrh programového rozpočtu mesta na rok 2023 - 2.86 MB
Návrh dodatku č. 8 k VZN č. 1-2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady 02.11.2022 Návrh dodatku č. 8 k VZN-1-2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady - 196.04 kB
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1-2022 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka 31.10.2022 Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1-2022 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka - 187.05 kB
Uznesenia z 24. zasadnutia MsZ konaného dňa 25. októbra 2022 31.10.2022 Uznesenia z 24. zasadnutia MsZ konaného dňa 25. októbra 2022 - 203.12 kB
Výsledky volieb vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2022 29.10.2022 Výsledky volieb vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2022 - zápisnica - 68.12 kB
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Zmeny a doplnky č.13 ÚPN mesta Nové Mesto nad Váhom 26.10.2022
Prerušenie dodávky elektrickej energie 31.10.2022 26.10.2022
Posudzovanie vplyvov na ŽP: Rozšírenie výrobných kapacít – Europur s.r.o., Nové Mesto nad Váhom 25.10.2022
Verejná vyhláška - miestny poplatok za komunálne odpady - oznámenie o uložení zásielky od 20.10.2022 do 24.11.2022 - rozhodnutie za rok 2022 20.10.2022 Zoznam adresátov rozhodnutí o poplatku za KO 2022 bytom Mesto Nové Mesto nad Váhom - 455.04 kB
Pozvánka na 24. zasadnutie poslancov MsZ dňa 25. októbra 2022 o 14:00 hod. 18.10.2022 Pozvánka 24.MsZ 2022 - 133.52 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - SZZ 10.10.2022 10.10.2022 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - SZZ 10.10.2022 - 135.44 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - predĺženie nájmu - Rímskokatolícka cirkev 10.10.2022 10.10.2022 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - predĺženie nájmu - Rímskokatolícka cirkev 10.10.2022 - 125.07 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom pozemku - FALCON SLOVAKIA 10.10.2022 10.10.2022 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom pozemku - FALCON SLOVAKIA 10.10.2022 - 137.29 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa -predaj pozemku - BKP Holding 10.10.2022 10.10.2022 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa -predaj pozemku - BKP Holding 10.10.2022 - 138.09 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa -predaj pozemku - Sloboda a Slobodová 10.10.2022 10.10.2022 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa -predaj pozemku - Sloboda a Slobodová 10.10.2022 - 135.02 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - predaj pozemku - AMONREA 10.10.2022 10.10.2022 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - predaj pozemku - AMONREA 10.10.2022 - 139.9 kB
Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta na rok 2022 10.10.2022 Návrh - 4. zmena rozpočtu mesta na rok 2022 - 1.35 MB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - 12.10.2022 (streda) o 14:00 hod v zasadacej miestnosti novej prístavby budovy MsÚ, č.d. 254 06.10.2022 Pozvánka na zasadnutie komisie KFSM - 12.10.2022 - 104.77 kB
Vyhlásenie celoplošnej deratizácie na území mesta od 10.10. do 30.10.2022 - príkaz primátora mesta č. 6-2022 03.10.2022 Deratizácie na území mesta od 10.10. do 30.10.2022 - príkaz primátora mesta č. 6-2022 - 182.26 kB
Stretnutie za účelom rozdelenia výlepných plôch v Novom Meste nad Váhom v rámci kampane - Voľby 2022 29.09.2022 Výlepná plocha pre voľby 2022 - 126.55 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, investícií a územného rozvoja mesta - dňa 29.09.2022 (štvrtok) o 14:00 hod v zasadacej miestnosti novej prístavby budovy MsÚ, č.d. 254. 27.09.2022 Pozvánka na zasadnutie komisie KVRM - 29.9.2022 - 113.82 kB
Uznesenia z 23. zasadnutia MsZ konaného dňa 13. septembra 2022 19.09.2022 Uznesenia z 23. zasadnutia MsZ konaného dňa 13. septembra 2022 - 300.78 kB
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom 14.09.2022 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom 2022 - 159.19 kB
Nastavenia cookies