Zverejňovanie

Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum
Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2021 - záverečný účet mesta 13.06.2022 Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2021 - záverečný účet mesta - 3.86 MB
Zverejnenie zámeru mesta - zámena pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Aleptus 13.6.2022 13.06.2022 Zverejnenie zámeru mesta - zámena pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Aleptus 13.6.2022 - 150.89 kB
Zverejnenie zámeru mesta - zámena nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa - TSK 13.6.2022 13.06.2022 Zverejnenie zámeru mesta - zámena nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa - TSK 13.6.2022 - 166.24 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - UPSVaR 13.6.2022 13.06.2022 Zverejnenie zámeru mesta - prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - UPSVaR 13.6.2022 - 136.98 kB
Zverejnenie zámeru mesta - predĺženie nájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Pisklák J, Pisklák M. 13.6.2022 13.06.2022 Zverejnenie zámeru mesta - predĺženie nájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Pisklák J, Pisklák M. 13.6.2022 - 137.19 kB
Zverejnenie zámeru mesta - predĺženie nájmu nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - viacerí 13.6.2022 13.06.2022 Zverejnenie zámeru mesta - predĺženie nájmu nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - viacerí 13.6.2022 - 149.05 kB
Zverejnenie zámeru mesta - predĺženie nájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Kúria 13.6.2022 13.06.2022 Zverejnenie zámeru mesta - predĺženie nájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Kúria 13.6.2022 - 139.42 kB
Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta na rok 2022 13.06.2022 Návrh - 2. zmena rozpočtu mesta na rok 2022 - 1.25 MB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 15.6.2022 (streda) o 14,00 hod. v zasadacej miestnosti novej prístavby budovy MsÚ, č.d. 254 08.06.2022 Pozvánka na zasadnutie komisie KFSM - 15.6.2022 - 107 kB
Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa/-ky Centra voľného času 02.06.2022 Vyhlásenie VK 2022 riaditeľ CVČ - 117.1 kB
Výsledok hlasovania o projektoch participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2022 31.05.2022 Výsledok hlasovania o projektoch participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2022 - 171.38 kB
Prerušenie distribúcie elektrickej energie 24. a 26.5.2022 viacero ulíc 24.05.2022
Oznam: Spoločný úrad samosprávy (stavebný úrad) bude vo štvrtok 26.05.2022 z technických príčin zatvorený 23.05.2022
Výsledky OVS - prenájom pozemkov a stavby – kontajnerovej zostavy v rekreačnom areáli Zelená voda 17.05.2022 Výsledky OVS - prenájom pozemkov a stavby – kontajnerovej zostavy v rekreačnom areáli Zelená voda - 111.06 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 24.5.2022 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 17.05.2022 Pozvánka na zasadnutie komisie KŠMŠ - 24.5.2022 - 98.71 kB
Hlasovanie za Projekty participatívneho komunitného rozpočtu 2022 je spustené do 20.5.2022 09.05.2022
Uznesenia z 21. zasadnutia MsZ konaného dňa 3. mája 2022 06.05.2022 Uznesenia z 21. zasadnutia MsZ konaného dňa 3. mája 2022 - 205.95 kB
Zverejnenie výsledku verejného posudzovania projektov participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2022 05.05.2022 Zverejnenie výsledku verejného posudzovania projektov participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2022 - 113.27 kB
Výberové konanie na obsadenie miesta - riaditeľ/riaditeľka Technických služieb Mesta Nové Mesto nad Váhom 05.05.2022
Výberové konanie na obsadenie miesta - náčelník/náčelníčka MESTSKEJ POLÍCIE Mesta Nové Mesto nad Váhom 05.05.2022
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Príslušník/príslušníčka Mestskej polície mesta Nové Mesto nad Váhom 05.05.2022
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Správca/kyňa počítačovej siete MsÚ Nové Mesto nad Váhom 05.05.2022
Oznam: Evidencia obyvateľstva bude od 09.05.2022 do 13.05.2022 pracovať v obmedzenom režime, z dôvodu čerpania dovolenky. 02.05.2022
Prerušenie dodávky elektrickej energie 4.-5.5.2022 02.05.2022
Uznesenia z 12. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 26. apríla 2022 27.04.2022 Uznesenia z 12. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 26. apríla 2022 - 112.22 kB
Nastavenia cookies