Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa
Názov Dátum
Oznam: Referát bytový, obchodu a cestovného ruchu bude od 22.07.2021 do 04.08.2021 zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky 21.07.2021
Výsledky OVS - Dom Záhradkárov - III. kolo 13.7.2021 13.07.2021 Výsledky OVS - Dom Záhradkárov - III. kolo 13.7.2021 - 113.3 kB
Oznam: Evidencia obyvateľov bude od 19.07.2021 do 23.07.2021 zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky. 12.07.2021
Oznámenie o obmedzení prevádzky Mestského úradu - 8.7.2021 08.07.2021
Uznesenia z 15. zasadnutia MsZ konaného dňa 29. júna 2021 06.07.2021 Uznesenia z 15. zasadnutia MsZ konaného dňa 29. júna 2021 - 195.22 kB
Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2021 02.07.2021 20210701_073927 - 2.09 MB
Schválenie dodatku č. 4 k VZN č.3/2010 o spôsobe prideľovania nájomných bytov 01.07.2021 Dodatok č. 4 k VZN č.3/2010 o spôsobe prideľovania nájomných bytov - 144.05 kB
Schválenie dodatku č. 4 k VZN 3/2018 - trhový poriadok pre príležitostné trhy 01.07.2021 Dodatok č. 4 k VZN 3/2018 - trhový poriadok pre príležitostné trhy - 153.08 kB
Oznámenie o obmedzení prevádzky Mestského úradu - 28.6.2021 28.06.2021
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 28.6.2021 28.06.2021 Vyhlásenie ČZNVP od 28.6.2021 pre územie OR NMNV - 201.77 kB
Pozvánka na 15. zasadnutie poslancov MsZ dňa 29. júna 2021 o 14:00 hod. 21.06.2021 Pozvánka 15.MsZ 2021 - 141.2 kB
Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa/-ky Centra voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 16.06.2021 Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa/-ky Centra voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom - 117.77 kB
Oznámenie o začatí konania – určenie povinnej osoby za environmentálnu záťaž EZ/NM/2168 14.6.2021 14.06.2021 Oznámenie o začatí konania – určenie povinnej osoby za environmentálnu záťaž EZ-NM-2168 14.6.2021 - 439.38 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Trnavská arcidiecéza 14.6.2021 14.06.2021 Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Trnavská arcidiecéza 14.6.2021 - 133.4 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - viaceri 14.6.2021 14.06.2021 Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - viaceri 14.6.2021 - 160.04 kB
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 2. polroka 2021 14.06.2021 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 2. polroka 2021 - 137.83 kB
Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2020 - záverečný účet mesta 10.06.2021 Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2020 - záverečný účet mesta - 3.12 MB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 16.6. 2021 (streda) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 10.06.2021 Pozvánka na zasadnuie komisie KFSM - 16.6.2021 - 104.58 kB
Návrh dodatku č. 4 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/2010 o spôsobe prideľovania nájomných bytov 10.06.2021 návrh dodatku č. 4 k VZN č. 3-2010 o spôsobe prideľovania nájomných bytov - 136.44 kB
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže III. kolo - na odpredaj nehnuteľností – Dom záhradkárov súpis. č. 2078 na Jánošíkovej ul. 09.06.2021
Výsledky OVS - prenájom v rekreačnom areáli Zelená voda v Novom Meste nad Váhom 09.06.2021
Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - prenájom nebytových priestorov na Námestí slobody 2/2 - 5. kolo 03.06.2021
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - dňa 08.06.2021 (utorok) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č. dverí 245 02.06.2021 Pozvanka KRB - 8.6.2021 - 165.56 kB
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Pracovník sociálnych služieb 02.06.2021
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027 01.06.2021
Nastavenia cookies