Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Zápisnica z 19. zasadnutia MsZ konaného dňa 6.3.2018 05.04.2018
Prerušenie distribúcie elektriny - 11.4.2018 - viacero ulíc 05.04.2018
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 27.03.2018
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - bytový dom súpis. č. 332, vchod č.18 na Weisseho ul. 22.03.2018
Verejná vyhláška o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č.11 ÚPN–SÚ - Nové Mesto nad Váhom 19.03.2018
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - nadzemná oceľová konštrukcia Ul. Klčové 16.03.2018
Prevyhlásenie Chráneného stromu Gaštan nad vápenkou 15.03.2018
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na ulici M.R.Štefánika, Palkovičovej, 1. mája, Železničnej, Klčové a Hurbanovej v Novom Meste nad Váhom 13.03.2018
Výsledky - Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 09.03.2018
Uznesenia z 19. zasadnutia MsZ konaného dňa 6.3.2018 09.03.2018
Schválenie VZN č. 1/2018 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom 07.03.2018
Vyhlásenie celoplošnej deratizácie na území mesta od 12.3.do 31.3.2018 - príkaz primátora mesta 2/2018 05.03.2018
Pozvánka na 19. zasadnutie poslancov MsZ dňa 6. marca 2018 27.02.2018
Prerušenie distribúcie elektriny - 9.3. 2018 Mnešická a Tehelná ulica 16.02.2018
Návrh VZN č.1/2018 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom - 19. MsZ 2018 15.02.2018
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Trnavská arcidiecézna charita v Trnave - 19.MsZ 2018 15.02.2018
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Materská škola - 19.MsZ 2018 15.02.2018
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Slovenský skauting - 19.MsZ 2018 15.02.2018
Živé Ekomuzeum 15.02.2018
Priamy prenájom nebytových priestorov na ulici M.R.Štefánika, Palkovičovej, 1. mája, Železničnej, Klčové a Hurbanovej v Novom Meste nad Váhom 14.02.2018
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 02.02.2018
Prerušenie distribúcie elektriny - 2. 2.2018 - viacero ulíc 23.01.2018
Zápisnica z 18. zasadnutia MsZ konaného dňa 12.12.2017 15.01.2018
Uznesenia z 18. zasadnutia MsZ konaného dňa 12.12.2017 15.12.2017
Schválenie dodatku č.3 k VZN č. 3/2008 O určovaní názvov nových ulíc 15.12.2017