Zverejňovanie

Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum Príloha
Návrh dodatku č.11 k VZN 1/98 o regulatívoch územného rozvoja mesta6.4.2023Stiahnuť- 431.61 kB
Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta pre rok 20235.4.2023Stiahnuť- 1.35 MB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - 12.4.2023 (streda) o 14,00 hod. v zasadacej miestnosti v novej prístavbe budovy MsÚ, č. d. 254.5.4.2023
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prevod majetku - Tomancová5.4.2023Stiahnuť- 132.41 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - Trnavská arcidiecézna charita II5.4.2023Stiahnuť- 134.62 kB
Vyhlásenie celoplošnej deratizácie na území mesta od 11.4. do 30.4.2023 - príkaz primátora mesta č. 1-202331.3.2023Stiahnuť- 189.85 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, investícií a územného rozvoja mesta - 05.04.2023 o 15:00hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. 25430.3.2023
prerušenie distribúcie elektrickej energie 29.3. - 31.3.202329.3.2023
Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 1/2023 - Petícia proti prevádzkovaniu diskoték23.3.2023Stiahnuť- 248.92 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry a spoločenských vzťahov - 29. 3. 2023 (streda) o 15:00hod v klubovni MsKS22.3.2023
Vyhlásenie - Obchodná Verejná Súťaž - Dom Služieb ul. M.R.Štefánika 811/1 a Admin. Budova ul Klčové 10920.3.2023Stiahnuť- 202.69 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 21.3.2023 (utorok) o 14:00hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. 25415.3.2023
Usmernenie k ochrane lesov pred požiarmi na rok 202310.3.2023Stiahnuť- 192.59 kB
Oznam: Evidencia obyvateľstva zatvorená dňa 10.03.2023 z dôvodu čerpania dovolenky9.3.2023
Verejná vyhláška: Rozhodnutie o zastavení územného konania - Novostavba rodinných domov na ulici Jilemnického9.3.2023Stiahnuť- 358.33 kB
Výsledok výberového konania - vedúci oddelenia školstva, mládeže a telesnej kultúry - 6.3.20237.3.2023Stiahnuť- 62.31 kB
Prerušenie distribúcie elektrickej energie 7.3. a 16.3.20236.3.2023
Oznam: Štatistické zisťovanie - Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)3.3.2023
Vybavenie petície proti plánovanej zmene územného plánu a zmene funkčného využitia územia na ul. Jilemnického, Nové Mesto nad Váhom2.3.2023Stiahnuť- 175.15 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 09. marca 2023 (štvrtok) o 14.00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. dverí 254 (veľká zasadačka)1.3.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - dňa 06.03.2023 (pondelok) o 13.15 hod. v zasadačke Mestského úradu č. dverí 24528.2.2023
Uznesenia z 2. zasadnutia MsZ konaného dňa 21. februára 202324.2.2023Stiahnuť- 217.43 kB
Pozvánka na 2. zasadnutie poslancov MsZ dňa 21. februára 202314.2.2023Stiahnuť- 132.66 kB
Návrh - 1. zmena rozpočtu mesta na rok 20236.2.2023Stiahnuť- 1.34 MB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - predĺženia podnájmu viacerí6.2.2023Stiahnuť- 151.61 kB
Nastavenia cookies