Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Návrh 2. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2019 03.06.2019 Návrh 2. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2019 - 1.29 MB
Výsledok hlasovania o projektoch participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2019 29.05.2019
Prerušenie distribúcie elektriny - 11.,10. - 6. 2019 viacero ulíc 27.05.2019
Priamy prenájom nebytových priestorov na Námestí slobody 1/1 v Novom Meste nad Váhom 24.05.2019
Zápisnica z 02. zasadnutia MsZ konaného dňa 30. apríla 2019 22.05.2019
Zápisnica z výberového konania na funkciu vedúceho oddelenia výstavby a rozvoja mesta MsÚ - 20.5.2019 21.05.2019 Zápisnica z výberového konania na funkciu vedúceho oddelenia výstavby a rozvoja mesta MsÚ NMnV - 20.5.2019 - 350.63 kB
Zápisnica zo stretnutia občanov a poslancov Mestskej časti 4 20.05.2019
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 28.5.2019 (utorok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ Nové Mesto nad Váhom č. 254 16.05.2019
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 14.05.2019
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - bytový dom súpis. č. 332, vchod č.18 na Weisseho ul. - V. kolo 14.05.2019
Bytový komplex NOVA v Novom Meste nad Váhom“ – zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 13.05.2019
Zápisnica zo stretnutia občanov a poslancov Mestskej časti 3 10.05.2019 Zápisnica č.2019/01/MČ3 - 6.5.2019 - 592.21 kB
Uznesenia z 2. zasadnutia MsZ konaného dňa 30.4.2019 10.05.2019
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 14.5.2019 (utorok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ Nové Mesto nad Váhom č. 254 10.05.2019
Prerušenie distribúcie elektriny - 17.,20.,21.,22. máj 2019 - viacero ulíc 07.05.2019
Oznámenie spôsobu, termínu a pravidiel verejného hlasovania o projektoch participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2019 02.05.2019
Schválenie VZN č. 2/2019 - o ustanovení činností, ktorých vykonávanie na území mesta je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste 02.05.2019 VZN č. 2/2019 - o ustanovení činností, ktorých vykonávanie na území mesta je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste - 198.79 kB
Prerušenie distribúcie elektriny - 14,15,16. máj 2019 - viacero ulíc 02.05.2019
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Miestny poplatok za komunálne odpady - oznámenie o uložení zásielky od 29.04.2019 do 31.05.2019 - rozhodnutie za rok 2019 29.04.2019 Zoznam adresátov písomností - VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Miestny poplatok za komunálne odpady - oznámenie o uložení zásielky od 29.04.2019 do 31.05.2019 - rozhodnutie za rok 2019 - 341.93 kB
Zverejnenie výsledku verejného posudzovania projektov participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2019 29.04.2019
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Ul. Hurbanovej 772 (Považan – bar, suterén) - 24.4.2019 24.04.2019 Výsledky priameho prenájmu Hurbanova 772 (Považan – bar, suterén) - 24.4.2019 - 65.04 kB
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Ul. 1. mája 314 - 24.4.2019 24.04.2019 Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Ul. 1. mája 314 - 24.4.2019 - 66.11 kB
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Ul. M. R. Štefánika 811 (Dom služieb) 24.04.2019 Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Ul. M. R. Štefánika 811 (Dom služieb) - 24.4.2019 - 65.37 kB
Výsledky priameho prenájmu pozemku parc. č. 2449-3 - 15m2 na Železničnej ul. 24.4.2019 24.04.2019 Výsledky priameho prenájmu pozemku parc. č. 2449-3 - 15m2 na Železničnej ul. 24.4.2019 - 65.12 kB
Zverejnenie priemerných bežných výdavkov sociálnych zariadení mesta v štruktúre podľa EON za rok 2018 24.04.2019