Zverejňovanie

Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum
Prerušenie distribúcie elektrickej energie 3.-4.2.2022 31.01.2022
Uznesenia z 19. zasadnutia MsZ konaného dňa 18. januára 2022 28.01.2022 Uznesenia z 19. zasadnutia MsZ konaného dňa 18. januára 2022 - 153.65 kB
Výsledky OVS - prenájom nebytových priestorov - Dom služieb 28.01.2022 Výsledky OVS - prenájom nebytových priestorov - Dom služieb - 110.74 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie KŠMŠ - 1.2.2022 24.01.2022 Pozvánka na zasadnutie komisie KŠMŠ - 1.2.2022 - 77.66 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie KKSV - 26.1.2022 21.01.2022 Pozvánka na zasadnutie komisie KKSV - 26.1.2022 - 116.88 kB
Pozvánka na 19. zasadnutie poslancov MsZ dňa 18. januára 2022 o 14:00 hod. 11.01.2022 Pozvánka 19.MsZ 2022 - 97.56 kB
Verejné stretnutie na oboznámenie sa s VZN mesta č. 5/2019 a podmienkami predkladania projektov participatívneho komunitného rozpočtu mesta na rok 2022 10.01.2022
Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení - Kongregácia školských sestier de Notre Dame 04.01.2022 Návrh Zmluvy o poskytnutí FP Kongregácii ŠSdND 2022 - 119.13 kB
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania - MANZ Slovakia, s.r.o 31.12.2021 Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania - MANZ Slovakia, s.r.o - 71.32 kB
Zverejnenie zámeru mesta - previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku mesta, zámenou medzi mestom a spoločnosťou SETALIA PARK, s. r. o. 30.12.2021 Zverejnenie zámeru mesta - SETALIA PARK, s. r. o - 155.9 kB
Oznam: Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu 2022 21.12.2021
Oznam: Štatistické zisťovanie VZPS 2022 21.12.2021
Vyhlásenie OVS - pozemky v areáli bývalých kasární ul. Bzinská 10.12.2021
Uznesenia z 18. zasadnutia MsZ konaného dňa 7. decembra 2021 10.12.2021 Uznesenia z 18. zasadnutia MsZ konaného dňa 7. decembra 2021 - 283.18 kB
Schválenie - Dodatok č.7 k VZN 1-2011 o poskytovaní sociálnych služieb 10.12.2021 Dodatok č.7 k VZN 1-2011 o poskytovaní sociálnych služieb - 113.94 kB
Schválenie - Dodatok č. 9 k VZN 8-2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka 10.12.2021 Dodatok č. 9 k VZN 8-2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka - 198.25 kB
Schválenie - Dodatok č. 5 k VZN 9-2016 o miestnych daniach 10.12.2021 Dodatok č. 5 k VZN 9-2016 o miestnych daniach - 114.68 kB
Oznámenie - Štatistický úrad - zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov 06.12.2021
Pozvánka na 18. zasadnutie poslancov MsZ dňa 7. decembra 2021 o 14:00 hod. 30.11.2021 Pozvánka 18.MsZ 2021 - 123.31 kB
Návrh Programového rozpočtu mesta na rok 2022 22.11.2021 Návrh Programového rozpočtu mesta na rok 2022 - 3.16 MB
Návrh 3. zmeny programového rozpočtu mesta na rok 2021 22.11.2021 Návrh 3. zmeny programového rozpočtu mesta na rok 2021 - 1.31 MB
Návrh dodatku č. 9 k VZN 8-2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka 22.11.2021 Návrh dodatku č. 9 k VZN 8-2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka - 230.75 kB
Návrh dodatku č. 7 k VZN č. 1-2011 o poskytovaní sociálnych služieb 22.11.2021 Návrh dodatku č. 7 k VZN č. 1-2011 o poskytovaní sociálnych služieb - 154.62 kB
Návrh dodatku č. 5 k VZN 9-2016 o miestnych daniach 22.11.2021 Návrh dodatku č. 5 k VZN 9-2016 o miestnych daniach - 173.96 kB
Zverejnenie zámeru mesta - predĺženie podnájomnej zmluvy - GL Servis 22.11.2021 22.11.2021 Zverejnenie zámeru mesta - predĺženie podnájomnej zmluvy - GL Servis 22-11-2021 - 139.1 kB
Nastavenia cookies