Zverejňovanie

Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - Trnavská arcidiecézna charita 06.02.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - Trnavská Arcidiecézna Charita - 132.95 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - 08.02.2023 (streda) o 14,00 hod. v zasadacej miestnosti v novej prístavbe budovy MsÚ, č. d. 254. 01.02.2023 Pozvánka na zasadnutie komisie KFSM - 08.02.2023 - 104.21 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre bezpečnosť a verejný poriadok - dňa 7.2.2023 (utorok) o 16:00 hod. v zasadačke Mestského zastupiteľstva, v budove Mestskej polície, Palkovičova 4 27.01.2023 Pozvánka - KBVP - 07.02.2023 - 145.96 kB
Prerušenie distribúcie elektriny 2.2.2023 27.01.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - dňa 31.01.2023 (utorok) o 13.15 hod. v zasadačke Mestského úradu č. dverí 245 25.01.2023 Pozvanka KRB - 31.1.2023 - 166.04 kB
Vyhlásenie výberového konania na vedúceho oddelenia školstva, mládeže a telesnej kultúry Mestského úradu v Novom Meste nad Váhom 24.01.2023
Oznam: Evidencia obyvateľstva zatvorená od 23.1.2023 do 27.1.2023 z dôvodu čerpania PN 23.01.2023
Zverejnenie návrhu zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov - Kongregácia školských sestier de Notre Dame 10.01.2023 Návrh zmluvy o poskytutí FP Kongregácii ŠSdND 2023 - 128.7 kB
Oznam: Štatistické zisťovanie - Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu 23.12.2022
Oznam: Štatistické zisťovanie - Výberové zisťovanie pracovných síl 23.12.2022
Schválenie dodatku č.8 k VZN č. 1-2011 - o poskytovaní sociálnych služieb 19.12.2022 Dodatok č.8 k VZN č. 1-2011 - o poskytovaní sociálnych služieb - 192.3 kB
Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 1-2021 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Nové Mesto nad Váhom 19.12.2022 Dodatok č. 1 k VZN č. 1-2021 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Nové Mesto nad Váhom - 235.2 kB
Uznesenia z 1. zasadnutia MsZ konaného dňa 13. decembra 2022 19.12.2022 Uznesenia z 1. zasadnutia MsZ konaného dňa 13. decembra 2022 - 239.82 kB
Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0567 Turecký vrch do národného zoznamu území európskeho významu 14.12.2022
Pozvánka na 1. zasadnutie poslancov MsZ dňa 13. decembra 2022 (utorok) o 14:00 hod. 05.12.2022 Pozvánka 1.MsZ 2022 - 139.16 kB
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia MsZ konaného dňa 25. novembra 2022 01.12.2022 Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia MsZ konaného dňa 25. novembra 2022 - 125.73 kB
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže - Ul. Klčové 109 a Ul. Hurbanova 772 30.11.2022 Vyhodnotenie OVS - Ul. Klčové 109 a Ul. Hurbanova 772 - 30.11.2022 - 113.06 kB
Návrh dodatku č.1 k VZN 1/2021 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi 28.11.2022 Návrh dodatku č. 1 k VZN 1-2021 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi - 383.61 kB
Návrh dodatku č.8 k VZN 1/2011 o poskytovaní sociálnych služieb 28.11.2022 Návrh dodatku č.8 k VZN 1-2011 o poskytovaní sociálnych služieb - 276.29 kB
Uznesenia z 13. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 18. novembra 2022 24.11.2022
Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka 23.11.2022
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie poslancov MsZ dňa 25. novembra 2022 o 14.00 hod. 18.11.2022
Oznam: Spoločný úrad samosprávy (stavebný úrad) bude v piatok 18.11.2022 z organizačných dôvodov zatvorený 18.11.2022
Oznámenie o obmedzení prevádzky Mestského úradu - 16.11.2022 15.11.2022
Pozvánka na 13. mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ dňa 18. novembra 2022 o 14.00 hod 11.11.2022 pozvanka-13-mimoriadne-msz-2022 - 101.75 kB
Nastavenia cookies