Zverejňovanie

Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum Príloha
Pozvánka na zasadnutie Komisia výstavby, investícií a územného rozvoja mesta - 14.12.2023 (štvrtok) o 14:00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č.d. 25412.12.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie sociálnej a zdravotníctva - 11.12.2023 (pondelok) o 14:00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č.d. 2547.12.2023
Štatistický Úrad - zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov6.12.2023
Pozvánka na 6. zasadnutie poslancov MsZ dňa 12.12.2023 o 14:00 hod5.12.2023Stiahnuť- 196.41 kB
Strategický dokument: „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2023 – 2029, s výhľadom do roku 2050“ – rozhodnutie po ukončení zisťovacieho konania28.11.2023Stiahnuť- 306.17 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - 07.12.2023 (štvrtok) o 14:00 hod. v areáli spoločnosti LEITNER Slovensko s.r.o. na Tehelnej ulici 7 v Novom Meste nad Váhom28.11.2023Stiahnuť- 138.73 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - predaj pozemkov - Štúrova ulica27.11.2023Stiahnuť- 166.3 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom infraštruktúry - TVK27.11.2023Stiahnuť- 149.16 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - Centrum pomoci človeku Trnavská Arcidiecézna Charita27.11.2023Stiahnuť- 142.6 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom nebytových priestorov - Ústredie Práce sociálnych vecí a rodiny27.11.2023Stiahnuť- 151.92 kB
Návrh - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 27.11.2023Stiahnuť- 349.52 kB
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2015 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa27.11.2023Stiahnuť- 222.76 kB
Návrh - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta na roky 2023 - 202927.11.2023Stiahnuť- 1.58 MB
Návrh VZN č. 5/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady27.11.2023Stiahnuť- 542.84 kB
Návrh VZN č. 6/2023 o poskytovaní sociálnych služieb27.11.2023Stiahnuť- 249.51 kB
Návrh VZN č.4/2023 o určení výšky mesačných príspevkov žiakov27.11.2023Stiahnuť- 203.69 kB
Návrh VZN č.3/2023 - o určení školských obvodov základných škôl a o určení miesta a času zápisu do základnej školy27.11.2023Stiahnuť- 204.78 kB
Návrh - Komunitný plán sociálnych služieb mesta pre obdobie 2023-202927.11.2023Stiahnuť- 1.17 MB
Návrh - 5. zmena rozpočtu mesta na rok 202327.11.2023Stiahnuť- 1.35 MB
Návrh Programového rozpočtu mesta na rok 2024-202627.11.2023Stiahnuť- 3.05 MB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - 29.11.2023 (streda) o 14:00 hod. v zasadacej miestnosti v novej prístavbe budovy MsÚ, č. d. 254.23.11.2023Stiahnuť- 55.66 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 28.11.2023 (utorok) o 14:00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. 25416.11.2023Stiahnuť- 70.28 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre bezpečnosť a verejný poriadok - 21.11.2023 (utorok) o 16:00 hod v zasadacej miestnosti MsZ, ul. Palkovičova č.415.11.2023
Krematórium - rozhodnutie zo zisťovacieho konania6.11.2023Stiahnuť- 288.23 kB
Rozšírenie výrobných kapacít – Europur s.r.o. Nové Mesto nad Váhom - pozvánka na verejné prerokovanie3.11.2023Stiahnuť- 191.43 kB
Nastavenia cookies