Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa
Názov Dátum
Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta na rok 2022 19.04.2022 Návrh - 1. zmena rozpočtu mesta na rok 2022 - 548.21 kB
Návrh dodatku č. 5 k VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy 19.04.2022 Návrh dodatku č. 5 k VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy - 180.16 kB
prerušenie dodávky elektriky 4.-5.4.2022 19.04.2022
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 20.4.2022 (streda) o 14,00 hod. v zasadacej miestnosti novej prístavby budovy MsÚ, č.d. 254 13.04.2022 Pozvánka na zasadnutie komisie KFSM - 20.4.2022 - 107.63 kB
Prerušenie dodávky elektriky 12.4.2022 viacero ulíc 08.04.2022
Pozvánka na 11. mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ dňa 12. apríla 2022 07.04.2022 Pozvánka 11. mimoriadne MsZ 2022 - 114.29 kB
Uznesenia z 10. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 31. marca 2022 06.04.2022 Uznesenia z 10. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 31. marca 2022 - 142.96 kB
Schválenie - dodatok č. 1 k VZN č. 3-2021 o určení školských obvodov 06.04.2022 dodatok č. 1 k VZN č. 3-2021 o určení školských obvodov - 78.57 kB
Pozvánka na zasadnutie výjazdovej komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 07. apríla 2022 (štvrtok) o 14.00 hod v areáli Zberového dvora pre separovaný a biologický odpad, Banská 1, Nové Mesto 30.03.2022 Pozvánka na zasadnutie KOŽP - 7.4.2022 - 140.02 kB
Prerušenie distribúcie elektrickej energie 5.4.2022 viacero ulíc 29.03.2022
Oznam: rekonštrukcia miestnej komunikácia na ulici Tichá 29.03.2022
Pozvánka na 10. mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ dňa 31. marca 2022 28.03.2022
Usmernenie k ochrane lesov pred požiarmi na rok 2022 18.03.2022 Usmernenie k ochrane lesov pred požiarmi na rok 2022 - 228.07 kB
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027 16.03.2022 Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027 - 92.9 kB
Oznam: oprava povrchu komunikácie na ulici Benkova (pri Vinárni pod kostolom) od 14.3.2022 16.03.2022
Informovanie verejnosti o zámere navrhovanej činnosti - Mestská plaváreň a letné kúpalisko Nové Mesto nad Váhom 16.03.2022
Oznam: Štatistické zisťovanie IKT 2022 16.03.2022
Oznam: Štatistické zisťovanie EU SILC 2022 16.03.2022
Schválenie VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka 14.03.2022 VZN č. 1_ 2022 o určení výšky FP na žiaka - 164.88 kB
Návrh dodatku č. 1 k VZN č.3/2021 o určení školských obvodov a mieste a času zápisu 14.03.2022 Návrh dodatku č. 1 k VZN č.3_2021 o určení školských obvodov a mieste a času zápisu - 109.2 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 17.3.2022 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 10.03.2022 Pozvánka na zasadnutie komisie KŠMŠ - 17.3.2022 - 106.64 kB
Vyhlásenie celoplošnej deratizácie na území mesta od 14.3. do 3.4.2022 - príkaz primátora mesta č. 1-2022 10.03.2022 Príkaz primátora mesta č. 1-2022 - Deratizácia - 194.1 kB
Uznesenia z 20. zasadnutia MsZ konaného dňa 1. marca 2022 07.03.2022 Uznesenia z 20. zasadnutia MsZ konaného dňa 1. marca 2022 - 214.63 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 03. marca 2022 (štvrtok) o 14.00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. dverí 254 (veľká zasadačka) 23.02.2022 Pozvánka na zasadnutie KOŽP - 3.3.2022 - 142.1 kB
Pozvánka na 20. zasadnutie poslancov MsZ dňa 1. marca 2022 o 14:00 hod. 22.02.2022 Pozvánka 20.MsZ 2022 - 103.5 kB
Nastavenia cookies