Zverejňovanie

Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum
Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta pre rok 2023 05.04.2023 Návrh - 2. zmena rozpočtu 2023 - 1.35 MB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - 12.4.2023 (streda) o 14,00 hod. v zasadacej miestnosti v novej prístavbe budovy MsÚ, č. d. 254. 05.04.2023
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prevod majetku - Tomancová 05.04.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prevod majetku - Tomancová - 132.41 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - Trnavská arcidiecézna charita II 05.04.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - Trnavská Arcidiecézna Charita II - 134.62 kB
Vyhlásenie celoplošnej deratizácie na území mesta od 11.4. do 30.4.2023 - príkaz primátora mesta č. 1-2023 31.03.2023 Deratizácie na území mesta od 11.4. do 30.4.2023 - príkaz primátora mesta č. 1-2023 - 189.85 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, investícií a územného rozvoja mesta - 05.04.2023 o 15:00hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 30.03.2023
prerušenie distribúcie elektrickej energie 29.3. - 31.3.2023 29.03.2023
Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 1/2023 - Petícia proti prevádzkovaniu diskoték 23.03.2023 Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 1-2023 - Petícia proti prevádzkovaniu diskoték - 248.92 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry a spoločenských vzťahov - 29. 3. 2023 (streda) o 15:00hod v klubovni MsKS 22.03.2023
Vyhlásenie - Obchodná Verejná Súťaž - Dom Služieb ul. M.R.Štefánika 811/1 a Admin. Budova ul Klčové 109 20.03.2023 Vyhlásenie OVS - Nebytové priestory - Dom Služieb M. R. Štefánika 811-1 a AB ul. Klčové 109 - 202.69 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 21.3.2023 (utorok) o 14:00hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 15.03.2023
Usmernenie k ochrane lesov pred požiarmi na rok 2023 10.03.2023 Usmernenie k ochrane lesov pred požiarmi na rok 2023 - 192.59 kB
Oznam: Evidencia obyvateľstva zatvorená dňa 10.03.2023 z dôvodu čerpania dovolenky 09.03.2023
Verejná vyhláška: Rozhodnutie o zastavení územného konania - Novostavba rodinných domov na ulici Jilemnického 09.03.2023 Rozhodnutie o zastavení územného konania - Novostavba rodinných domov na ulici Jilemnického - 358.33 kB
Výsledok výberového konania - vedúci oddelenia školstva, mládeže a telesnej kultúry - 6.3.2023 07.03.2023 Výsledok výberového konania - ved. školstva, mládeže a telesnej kultúry - 6.3.2023 - 62.31 kB
Prerušenie distribúcie elektrickej energie 7.3. a 16.3.2023 06.03.2023
Oznam: Štatistické zisťovanie - Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) 03.03.2023
Vybavenie petície proti plánovanej zmene územného plánu a zmene funkčného využitia územia na ul. Jilemnického, Nové Mesto nad Váhom 02.03.2023 Vybavenie petície proti plánovanej zmene územného plánu a zmene funkčného využitia územia na ul. Jilemnického, Nové Mesto nad Váhom - 175.15 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 09. marca 2023 (štvrtok) o 14.00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. dverí 254 (veľká zasadačka) 01.03.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - dňa 06.03.2023 (pondelok) o 13.15 hod. v zasadačke Mestského úradu č. dverí 245 28.02.2023
Uznesenia z 2. zasadnutia MsZ konaného dňa 21. februára 2023 24.02.2023 Uznesenia z 2. zasadnutia MsZ konaného dňa 21. februára 2023 - 217.43 kB
Pozvánka na 2. zasadnutie poslancov MsZ dňa 21. februára 2023 14.02.2023 Pozvánka 2. MsZ 2023 - 132.66 kB
Návrh - 1. zmena rozpočtu mesta na rok 2023 06.02.2023 Návrh - 1. zmena rozpočtu 2023 v1 - 1.34 MB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - predĺženia podnájmu viacerí 06.02.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - predĺženia podnájmu viacerí - 151.61 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - Trnavská arcidiecézna charita 06.02.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - Trnavská Arcidiecézna Charita - 132.95 kB
Nastavenia cookies