Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 29. februára 2020 27.11.2019
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 3.12.2019 (utorok) o 14.00 hod. v čitárni Základnej školy, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom (IV.ZŠ) 26.11.2019
Prerušenie distribúcie elektriny 3. 5. a 9. 12.2019 viacero ulíc 25.11.2019
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - na odpredaj nehnuteľností – Dom záhradkárov súpis. č. 2078 na Jánošíkovej ul. 21.11.2019
Vyhlásenie Obchodne verejnej súťaže - na odpredaj nehnuteľností – stavba so súpisným č. 7 na Námestí slobody (Papierníctvo) 21.11.2019
Návrh 4. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2019 20.11.2019 Návrh 4. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2019 - 1.7 MB
Návrh programového rozpočtu mesta na rok 2020 20.11.2019 Návrh programového rozpočtu mesta na rok 2020 - 3.05 MB
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie roka 2020 20.11.2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie roka 2020 - 138.06 kB
Návrh Dodatku č.1 k VZN č.9/2016 o miestnych daniach 20.11.2019 Návrh Dodatku č.1 k VZN č.9/2016 o miestnych daniach - 255.6 kB
Návrh Dodatku č.4 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 20.11.2019 Návrh Dodatku č.4 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov - 248.08 kB
Návrh Dodatku č. 6 k VZN č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 20.11.2019 Návrh Dodatku č. 6 k VZN č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 206.18 kB
Návrh Dodatku č. 6 k VZN č. 1/2011 – O poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe určenia a výšky úhrady za sociálne služby na území mesta 20.11.2019 Návrh Dodatku č. 6 k VZN č. 1/2011 – O poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe určenia a výšky úhrady za sociálne služby na území mesta - 229.87 kB
Návrh VZN č. 5/2019 o participatívnom komunitnom rozpočte 20.11.2019 Návrh VZN č. 5/2019 o participatívnom komunitnom rozpočte - 482.1 kB
Návrh VZN č. 4/2019 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Nové Mesto nad Váhom 17.11.2019 Návrh VZN č. 4/2019 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Nové Mesto nad Váhom - 171.96 kB
Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu zóny Zelená voda 15.11.2019 Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu zóny Zelená voda - 7.42 MB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 22.11.2019 (piatok) o 13.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 15.11.2019
Schválenie VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za rozvoj 04.11.2019
Schválenie Dodatku č.2 k všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nové Mesto nad Váhom č.1/2000 o záväznej časti územného plánu zóny Nové Mesto nad Váhom-Zelená voda, územný plán zóny Zmeny a doplnky č.2 30.10.2019
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 07.11. 2019 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 29.10.2019
Voľba poštou pre VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2020 29.10.2019
Pozvánka na 5. zasadnutie poslancov MsZ dňa 29. októbra 2019 22.10.2019
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Výrobný areál MANZ Slovakia s.r.o. – rozšírenie areálu 21.10.2019 Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Výrobný areál MANZ Slovakia s.r.o. – rozšírenie areálu - 491.49 kB
Vybavenie petície - Zastavme hazard 21.10.2019 Vybavenie petície - Zastavme hazard - 201.7 kB
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - prenájom nebytových priestorov na Námestí slobody 1/1 17.10.2019
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - prenájom nebytových priestorov na Námestí slobody 2/2 17.10.2019