Zverejňovanie

Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum Príloha
Oznámenie začatie územného konania - Preložka VN Zelená voda - Koman8.2.2024Stiahnuť- 452.5 kB
Oznámenie o uložení zásielky8.2.2024Stiahnuť- 66.43 kB
Opakované oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania8.2.2024Stiahnuť- 503.73 kB
Pozvánka na zasadnutie Komisia výstavby, investícií a územného rozvoja mesta - 12.02.2024 (pondelok) o 15:00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č.dverí 254 (veľká zasadačka)7.2.2024
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - 15.02.2024 (štvrtok) o 14.00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. dverí 254 (veľká zasadačka)7.2.2024
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - 07.02.2024 (streda) o 14:00 hod. v zasadacej miestnosti v novej prístavbe budovy MsÚ, č. d. 254.31.1.2024
Oznámenie o obmedzení prevádzky referátu Matriky - 2.2.2024 (piatok)30.1.2024
Štatistické zisťovanie EU SILC25.1.2024
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania mesta - 01.02.2024 o 13:15 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ č.d. 24523.1.2024
Voľby prezidenta SR 202411.1.2024
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 23.01.2023 (utorok) o 14:00hod v priestoroch ZŠ Tematínska ulica, č.20928.1.2024
Rozhodnutie o povolení vodnej stavby – Royalmax 15.12.2023Stiahnuť- 288.55 kB
Schválenie VZN č.6/2023 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby na území mesta14.12.2023Stiahnuť- 257.54 kB
Schválenie VZN č.5/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady14.12.2023Stiahnuť- 546.4 kB
Schválenie VZN č.4- 2023 – MSZ o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov14.12.2023Stiahnuť- 140.65 kB
Schválenie VZN č. 3/2023 o určení školských obvodov základných škôl, o určení miesta a času zápisu do základnej školy a o určení spádovej materskej školy14.12.2023Stiahnuť- 146.43 kB
Návrh zmluvy č. 2/2024-OŠ o poskyt. Finančného Príspevku - MŠ Little Stars13.12.2023Stiahnuť- 127.07 kB
Návrh zmluvy č. 1/2024-OŠ o poskyt. Finančného Príspekvu - Kongregácia Škoslkých Sestier de Notre Dame13.12.2023Stiahnuť- 133.26 kB
Pozvánka na zasadnutie Komisia dopravného rozvoja mesta - 19.12.2023 o 13:15 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č.d. 25412.12.2023
Pozvánka na zasadnutie Komisia výstavby, investícií a územného rozvoja mesta - 14.12.2023 (štvrtok) o 14:00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č.d. 25412.12.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie sociálnej a zdravotníctva - 11.12.2023 (pondelok) o 14:00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č.d. 2547.12.2023
Štatistický Úrad - zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov6.12.2023
Pozvánka na 6. zasadnutie poslancov MsZ dňa 12.12.2023 o 14:00 hod5.12.2023Stiahnuť- 196.41 kB
Strategický dokument: „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2023 – 2029, s výhľadom do roku 2050“ – rozhodnutie po ukončení zisťovacieho konania28.11.2023Stiahnuť- 306.17 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - 07.12.2023 (štvrtok) o 14:00 hod. v areáli spoločnosti LEITNER Slovensko s.r.o. na Tehelnej ulici 7 v Novom Meste nad Váhom28.11.2023Stiahnuť- 138.73 kB
Nastavenia cookies