Zverejňovanie

Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum
Informácia o realizácii zisťovania IKT v roku 2023 19.05.2023
Oznámenie o obmedzení prevádzky mestského úradu - 19.5.2023 19.05.2023
Posudzovanie vplyvov na ŽP „ Rozšírenie výrobných kapacít – Europur s.r.o. NMnV“ – zmena navrhovanej činnosti 17.05.2023 Rozšírenie výrobných kapacít - Europur s.r.o. Nové Mesto nad Váhom - upovedomenie o začatí správneho konania - 1018.63 kB
IBV - Rezidencia pri Kačabáre - informácia o začatí správneho konania 15.05.2023 IBV - Rezidencia pri Kačabáre - informácia o začatí správneho konania - 70.22 kB
Oznam: Evidencia obyvateľstva zatvorená od 11.5.2023 do 12.5.2023 z dôvodu čerpania dovolenky 10.05.2023
oznámenie o uložení zásielky 09.05.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - dňa 23. mája 2023 05.05.2023 Pozvánka na školskú komisiu 23.5.23 - 147.9 kB
Oznámenie o uložení zásielky 02.05.2023
Schválená 2. zmena rozpočtu mesta na rok 2023 02.05.2023 2. zmena rozpočtu mesta na rok 2023 - 1.69 MB
Dodatok č. 6 k VZN č. 3-2018 - trhový poriadok pre príležitostné trhy 28.04.2023 Dodatok č. 6 k VZN č. 3-2018 - trhový poriadok pre príležitostné trhy - 150.24 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie cestovného ruchu - dňa 3. mája 2023 28.04.2023 Pozvánka na zasadnutie komisie KCR - 03.05.2023 - 151.35 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 4. mája 2023 28.04.2023 Pozvánka na zasadnutie KOŽP - 04.05.2023 - 139.8 kB
Aktualizácia č.13 Územného Plánu SÚ Nové Mesto nad Váhom 27.04.2023 Aktualizácia č. 13 Územného plánu sídelného útvaru Nové Mesto nad Váhom - 8.3 MB
Dodatok č.11 VZN mesta č. 1/98 aktualizácia č.13 ÚPN SÚ 27.04.2023 Dodatok č.11 VZN mesta č. 1-98_ZaD13 - 431.07 kB
Prerušenie distribúcie elektriny 28.4.2024 26.04.2023
Oznámenie o uložení zásielky 26.04.2023
Oznámenie termínu a miesta verejného posudzovania projektov predložených v roku 2023 19.04.2023
Pozvánka na 3. zasadnutie poslancov MsZ dňa 25. apríla 2023 18.04.2023
Výsledky OVS - voľné nebytové priestory 17.04.2023 Výsledky OVS - Nebytové priestory - Hurbanova 722, M.R. Štefánika 811-1, Nám. Slobody 2-2, Klčové 109 - 117.14 kB
Zoznam projektov - žiadostí o dotáciu v rámci participatívneho komunitného rozpočtu podľa VZN č. 5/2019 doručených v roku 2023 14.04.2023 Zoznam projektov PKR na rok 2023 - 81.88 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 20. apríla 2023 (štvrtok) o 14.00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. dverí 254 (veľká zasadačka) 12.04.2023 Pozvánka na zasadnutie KOŽP - 20.04.2023 - 143.83 kB
Vyhlásenie výberového konania na Samostatný odborný referent pre spracovávanie rozvojových projektov mesta 12.04.2023 výberové konanie-RSRPM 11-4-2023 - 168.57 kB
Návrh dodatku č. 6 k VZN 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy 06.04.2023 Návrh dodatku č. 6 k VZN 3_2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy - 179.91 kB
Návrh dodatku č. 1 k VZN 2/2012 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 06.04.2023 Návrh dodatku č. 1 k VZN 2_2012 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel - 286.32 kB
Návrh dodatku č.11 k VZN 1/98 o regulatívoch územného rozvoja mesta 06.04.2023 Návrh dodatku č.11 k VZN 1-98 o regulatívoch územného rozvoja mesta - 431.61 kB
Nastavenia cookies