Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa
Názov Dátum
Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry a spoločenských vzťahov - dňa 4.5.2022 o 17.00 h (streda) v učebni č.21 na prvom poschodí MsKS 27.04.2022 Pozvánka na zasadnutie komisie KKSV - 4.5.2022 - 116.9 kB
Pozvánka na 21. zasadnutie poslancov MsZ dňa 3. mája 2022 o 14:00 hod. 26.04.2022 Pozvánka 21.MsZ 2022 - 99.15 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, investícií a územného rozvoja mesta - dňa 28.04.2022 (štvrtok) o 14:00 hod v zasadacej miestnosti novej prístavby budovy MsÚ, č.d. 254. 25.04.2022
Uznesenia z 11. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 12. apríla 2022 22.04.2022 Uznesenia z 11. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 12. apríla 2022 - 119.44 kB
Pozvánka na 12. mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ dňa 26. apríla 2022 21.04.2022 Pozvánka 12. mimoriadne MsZ 2022 - 115.78 kB
Vyhlásenie OVS - prenájom pozemku a kontajnerovej stavby - Zelená Voda 20.4.2022 20.04.2022 Vyhlásenie OVS - prenájom pozemku a kontajnerovej stavby - Zelená Voda 20.4.2022 - 250.28 kB
Verejné posudzovanie projektov Participatívneho komunitného rozpočtu na rok 2022 sa uskutoční dňa 27.4.2022 o 15.00 hod. v zasadačke č.254 na MsÚ. 20.04.2022
Zverejnenie zámeru mesta - prípady hodné osobitného zreteľa - prenájom a prevod majetku - viacerí 19.4.2022 19.04.2022
Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta na rok 2022 19.04.2022 Návrh - 1. zmena rozpočtu mesta na rok 2022 - 548.21 kB
Návrh dodatku č. 5 k VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy 19.04.2022 Návrh dodatku č. 5 k VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy - 180.16 kB
prerušenie dodávky elektriky 4.-5.4.2022 19.04.2022
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 20.4.2022 (streda) o 14,00 hod. v zasadacej miestnosti novej prístavby budovy MsÚ, č.d. 254 13.04.2022 Pozvánka na zasadnutie komisie KFSM - 20.4.2022 - 107.63 kB
Prerušenie dodávky elektriky 12.4.2022 viacero ulíc 08.04.2022
Pozvánka na 11. mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ dňa 12. apríla 2022 07.04.2022 Pozvánka 11. mimoriadne MsZ 2022 - 114.29 kB
Uznesenia z 10. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 31. marca 2022 06.04.2022 Uznesenia z 10. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 31. marca 2022 - 142.96 kB
Schválenie - dodatok č. 1 k VZN č. 3-2021 o určení školských obvodov 06.04.2022 dodatok č. 1 k VZN č. 3-2021 o určení školských obvodov - 78.57 kB
Pozvánka na zasadnutie výjazdovej komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 07. apríla 2022 (štvrtok) o 14.00 hod v areáli Zberového dvora pre separovaný a biologický odpad, Banská 1, Nové Mesto 30.03.2022 Pozvánka na zasadnutie KOŽP - 7.4.2022 - 140.02 kB
Prerušenie distribúcie elektrickej energie 5.4.2022 viacero ulíc 29.03.2022
Oznam: rekonštrukcia miestnej komunikácia na ulici Tichá 29.03.2022
Pozvánka na 10. mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ dňa 31. marca 2022 28.03.2022
Usmernenie k ochrane lesov pred požiarmi na rok 2022 18.03.2022 Usmernenie k ochrane lesov pred požiarmi na rok 2022 - 228.07 kB
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027 16.03.2022 Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027 - 92.9 kB
Oznam: oprava povrchu komunikácie na ulici Benkova (pri Vinárni pod kostolom) od 14.3.2022 16.03.2022
Informovanie verejnosti o zámere navrhovanej činnosti - Mestská plaváreň a letné kúpalisko Nové Mesto nad Váhom 16.03.2022
Oznam: Štatistické zisťovanie IKT 2022 16.03.2022
Nastavenia cookies