Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa
Názov Dátum
Schválenie dodatku č.8 k VZN č. 1-2011 - o poskytovaní sociálnych služieb 19.12.2022 Dodatok č.8 k VZN č. 1-2011 - o poskytovaní sociálnych služieb - 192.3 kB
Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 1-2021 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Nové Mesto nad Váhom 19.12.2022 Dodatok č. 1 k VZN č. 1-2021 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Nové Mesto nad Váhom - 235.2 kB
Uznesenia z 1. zasadnutia MsZ konaného dňa 13. decembra 2022 19.12.2022 Uznesenia z 1. zasadnutia MsZ konaného dňa 13. decembra 2022 - 239.82 kB
Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0567 Turecký vrch do národného zoznamu území európskeho významu 14.12.2022
Pozvánka na 1. zasadnutie poslancov MsZ dňa 13. decembra 2022 (utorok) o 14:00 hod. 05.12.2022 Pozvánka 1.MsZ 2022 - 139.16 kB
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia MsZ konaného dňa 25. novembra 2022 01.12.2022 Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia MsZ konaného dňa 25. novembra 2022 - 125.73 kB
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže - Ul. Klčové 109 a Ul. Hurbanova 772 30.11.2022 Vyhodnotenie OVS - Ul. Klčové 109 a Ul. Hurbanova 772 - 30.11.2022 - 113.06 kB
Návrh dodatku č.1 k VZN 1/2021 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi 28.11.2022 Návrh dodatku č. 1 k VZN 1-2021 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi - 383.61 kB
Návrh dodatku č.8 k VZN 1/2011 o poskytovaní sociálnych služieb 28.11.2022 Návrh dodatku č.8 k VZN 1-2011 o poskytovaní sociálnych služieb - 276.29 kB
Uznesenia z 13. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 18. novembra 2022 24.11.2022
Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka 23.11.2022
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie poslancov MsZ dňa 25. novembra 2022 o 14.00 hod. 18.11.2022
Oznam: Spoločný úrad samosprávy (stavebný úrad) bude v piatok 18.11.2022 z organizačných dôvodov zatvorený 18.11.2022
Oznámenie o obmedzení prevádzky Mestského úradu - 16.11.2022 15.11.2022
Pozvánka na 13. mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ dňa 18. novembra 2022 o 14.00 hod 11.11.2022 pozvanka-13-mimoriadne-msz-2022 - 101.75 kB
Vyhlásenie výberového konania na vedúceho oddelenia školstva, mládeže a telesnej kultúry Mestského úradu v Novom Meste nad Váhom 09.11.2022 Vyhlásenie VK vedúci oddelenia školstva, mládeže a telesnej kultúry MsÚ 2022 - 140.73 kB
Vyhlásenie OVS - podnájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 09.11.2022 Vyhlásenie OVS - nebytové priestory ul. M. R. Štefánika 811-1, ul. Klčové 109 a ul. Hurbanova 772 - 9.11.2022 - 200.71 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - 9.11.2022 (streda) o 14:00 hod v zasadacej miestnosti novej prístavby budovy MsÚ, č.d. 254 02.11.2022
Návrh Programového rozpočtu mesta na rok 2023 02.11.2022 Návrh programového rozpočtu mesta na rok 2023 - 2.86 MB
Návrh dodatku č. 8 k VZN č. 1-2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady 02.11.2022 Návrh dodatku č. 8 k VZN-1-2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady - 196.04 kB
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1-2022 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka 31.10.2022 Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1-2022 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka - 187.05 kB
Uznesenia z 24. zasadnutia MsZ konaného dňa 25. októbra 2022 31.10.2022 Uznesenia z 24. zasadnutia MsZ konaného dňa 25. októbra 2022 - 203.12 kB
Výsledky volieb vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2022 29.10.2022 Výsledky volieb vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2022 - zápisnica - 68.12 kB
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Zmeny a doplnky č.13 ÚPN mesta Nové Mesto nad Váhom 26.10.2022
Prerušenie dodávky elektrickej energie 31.10.2022 26.10.2022
Nastavenia cookies