Zverejňovanie

Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum Príloha
Ochrana lesov pred požiarmi - usmernenie pre obce 20243.4.2024Stiahnuť- 193.22 kB
Saharský prach2.4.2024202404021028090.saharsky-piesok-20240330-153714.jpg
Oznámenie o uložení zásielky - Šaray28.3.2024Stiahnuť- 92.6 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - 03.04.2024 (streda) o 14:00 hod. v zasadacej miestnosti v novej prístavbe budovy MsÚ, č. d. 254.27.3.2024
Zápisnice z Okrskových volebných komisii - prvé kolo prezidenstkých volieb 202427.3.2024
Oznámenie o uložení zásielky - Rovný26.3.2024Stiahnuť- 93.28 kB
Oznámenie o uložení zásielky - Prekopp26.3.2024Stiahnuť- 92.65 kB
Oznámenie o uložení zásielky - Ganyicz26.3.2024Stiahnuť- 114.81 kB
Strategický dokument: „PHSR obce Bzince pod Javorinou na roky 2024- 2030, s výhľadom do roku 2040“ – zisťovacie konanie25.3.2024
Výberové konanie na obsadenie miesta - Referent – rozpočtár/ka oddelenia ekonomiky a rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom25.3.2024Stiahnuť- 173.73 kB
Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania - Pankuchová, Frič20.3.2024Stiahnuť- 379.87 kB
Rozhodnutie o umiestnení stavby - rekreačné chaty Zelená voda - SO-07 Preložka VN vzdušného vedenia 22kV20.3.2024Stiahnuť- 2.38 MB
Vyhlásenie celoplošnej deratizácie na území mesta od 01.04 do 21.04.2024 - príkaz primátora mesta č. 2/202420.3.2024Stiahnuť- 136.29 kB
Verejná vyhláška o prerokovaní Návrhu Zmien a doplnkov č.14 Územného plánu sídelného útvaru Nové Mesto nad Váhom20.3.2024Stiahnuť- 196.97 kB
Oznámenie o zápise žiakov do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2024/202518.3.2024Stiahnuť- 71.15 kB
Oznámenie o uložení zásielky - Bubeníček, Magál18.3.2024Stiahnuť- 95.56 kB
Oznámenie o začatí stavebného konania - Nová Trafostanica Nové Mesto nad Váhom, ul. J. Gábriša18.3.2024Stiahnuť- 479.45 kB
Prepojenie kotolní TZ-1940 a TZ-1916 - Výmena rozvodov potrubí, inštalácia domových OST a zariadení pre využívanie OZE - posudzovanie vplyvov na ŽP 18.3.2024Stiahnuť- 150.44 kB
Verejná Vyhláška - Územné rozhodnutie - IBV - Rezidencia pri Kačabáre - zóna 11113.3.2024Stiahnuť- 1.16 MB
Verejná vyhlaška - Rozhodnutie o dadatočnom povolení zmeny stavby13.3.2024Stiahnuť- 150.06 kB
Oznámenie o uložení zásielky - Kmeťo13.3.2024Stiahnuť- 92.72 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 19.03.2024 (utorok) o 14:30 hod. v v zasadacej miestnosti MsZ, č. 24513.3.2024
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - 14.03.2024 (štvrtok) o 14:00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. dverí 254 (veľká zasadačka)8.3.2024
Verejná Vyhláška - zvolanie vlastníkov poľovných pozemkov5.3.2024Stiahnuť- 321.77 kB
Oznámenie o uložení zásielky - Šaray5.3.2024Stiahnuť- 93.02 kB
Nastavenia cookies