Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa
Názov Dátum
V domácnostiach po celom Slovensku sa uskutočňuje medzinárodný výskum zručností dospelých 14.09.2022 V domácnostiach po celom Slovensku sa uskutočňuje medzinárodný výskum - 563.52 kB
Oznam: Rozhodnutie o registrácii do volieb za poslancov a primátora 12.09.2022
Pozvánka na 23. zasadnutie poslancov MsZ dňa 13. septembra 2022 o 14:00 hod. 06.09.2022 Pozvánka 23.MsZ 2022 - 133.52 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry a spoločenských vzťahov - dňa 7.9.2022 o 17.00 h (streda) v klubovni MsKS 05.09.2022 Pozvánka na zasadnutie komisie KKSV - 7.9.2022 - 116.75 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 08. septembra 2022 (štvrtok) o 14.00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. dverí 254 (veľká zasadačka) 02.09.2022 Pozvánka na zasadnutie KOŽP - 8.9.2022 - 140.95 kB
Zverejnenie zámeru mesta - predĺženie nájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - SETALIA PARK 26.8.2022 26.08.2022 Zverejnenie zámeru mesta - predĺženie nájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - SETALIA PARK 26.8.2022 - 144.96 kB
Zverejnenie zámeru mesta - predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - LUCAB 2 26.8.2022 26.08.2022 Zverejnenie zámeru mesta - predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - LUCAB 2 26.8.2022 - 134.38 kB
Zverejnenie zámeru mesta - predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - LUCAB 1 26.8.2022 26.08.2022 Zverejnenie zámeru mesta - predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - LUCAB 1 26.8.2022 - 146.03 kB
Zverejnenie zámeru mesta - zámena nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Danucem 26.8.2022 26.08.2022 Zverejnenie zámeru mesta - zámena nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Danucem 26.8.2022 - 160.26 kB
Zverejnenie zámeru mesta - zámena nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa - TSK 26.8.2022 26.08.2022 Zverejnenie zámeru mesta - zámena nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa - TSK 26.8.2022 - 140.81 kB
Zverejnenie zámeru mesta - predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - MV SR 25.8.2022 26.08.2022 Zverejnenie zámeru mesta - predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - MV SR 25.8.2022 - 135.46 kB
Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2022 25.08.2022 Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.6.2022 - 3.08 MB
Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta na rok 2022 25.08.2022 Návrh - 3. zmena rozpočtu mesta na rok 2022 - 1.29 MB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - 24.8.2022 (streda) o 14:00 hod v zasadacej miestnosti novej prístavby budovy MsÚ, č.d. 254 18.08.2022 Pozvánka na zasadnutie komisie KFSM - 24.8.2022 - 106.1 kB
Zmeny a doplnky č. 13 Územného plánu - informovanie o vypracovaní strategického dokumentu a návrh ZaD č. 13 04.08.2022
Posudzovanie vplyvov na ŽP – zisťovacie konanie – Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov DKMK s.r.o. 20.07.2022
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Nové Mesto nad Váhom 14.07.2022 Vyhlásenie ČZNVP od 14.7.2022 pre územie OR NMNV - 184.38 kB
Uznesenia z 22. zasadnutia MsZ konaného dňa 28. júna 2022 06.07.2022 Uznesenia z 22. zasadnutia MsZ konaného dňa 28. júna 2022 - 422.63 kB
Oznam: Evidencia obyvateľstva bude od 11.07.2022 do 18.07.2022 pracovať v obmedzenom režime, z dôvodu čerpania dovolenky. 06.07.2022
Oznam: Skrátenie úradných hodín na Mestskom úrade do 12:15 hod. dňa 1.7.2022 (paitok) 01.07.2022
Schválenie 2. zmeny rozpočtu mesta na rok 2022 30.06.2022 2. zmena rozpočtu mesta na rok 2022 - 1.63 MB
Štatistikcý úrad - Zisťovania o vzdelávaní dospelých (AES) 27.06.2022
Verejné pripomienkovanie - Projektový zámer - Manažment údajov mesta Nové Mesto nad Váhom 22.06.2022
Pozvánka na 22. zasadnutie poslancov MsZ dňa 28. júna 2022 o 14:00 hod. 21.06.2022 Pozvánka 22.MsZ 2022 - 103.36 kB
Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2021 - záverečný účet mesta 13.06.2022 Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2021 - záverečný účet mesta - 3.86 MB
Nastavenia cookies