Zverejňovanie

Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum
Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 30.6.2023 04.09.2023 Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 30.6.2023 - 1.95 MB
Návrh - 4. zmena rozpočtu mesta na rok 2023 04.09.2023 Návrh - 4. zmena rozpočtu 2023 - 944.55 kB
Návrh VZN č. 2-2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom 04.09.2023 Návrh VZN č. 2-2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom - 328.67 kB
Návrh VZN č. 1-2023 o participatívnom komunitnom rozpočte 04.09.2023 Návrh VZN č. 1-2023 o participatívnom komunitnom rozpočte - 327.29 kB
Návrh dodatku č.2 k VZN1-2022 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka 04.09.2023 Návrh dodatku č.2 k VZN1-2022 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka - 145.19 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - odovzdanie stavebných objektov - TVK 04.09.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - odovzdanie stavebných objektov - TVK - 128.43 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prevod pozemkov - ELKOKLIMA 04.09.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prevod pozemkov - ELKOKLIMA - 135.36 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - predĺženie nájomných zmlúv - pozemky ul. Čachtická 04.09.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - predĺženie nájomných zmlúv - pozemky ul. Čachtická - 142.88 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nehnuteľností - TACH 04.09.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nehnuteľností - TACH - 141.3 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom pozemkov - OS ZZS SR 04.09.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom pozemkov - OS ZZS SR - 138.31 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - Jumäs Trade 04.09.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - Jumäs Trade - 139.73 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - predĺženie podnájmu nebytových priestorov - ÚPSVaR 04.09.2023 zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - predĺženie podnájmu nebytových priestorov - ÚPSVaR - 136.73 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - 6.9.2023 (streda) o 14:00 hod. v zasadacej miestnosti v novej prístavbe budovy MsÚ, č. d. 254. 25.08.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 5.9.2023 (utorok) o 14:00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 24.08.2023
Oznámenie o obmedzení prevádzky mestského úradu - 21.8.2023 21.08.2023
Povinné hodnotenie navrhovanej činnosti: „Modernizácia výroby trojdielnych plechových obalov Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s.“ 09.08.2023 Modernizácia výroby trojdielnych plechových obalov Silgan Metal Packaging NMnV - informovanie verejnosti - 152.33 kB
Rozšírenie výrobných kapacít – Europur s.r.o., NMnV – rozsah hodnotenia 07.08.2023 Rozšírenie výrobných kapacít - Europur s.r.o. NMnV - rozsah hodnotenia - 958.13 kB
Vyhodnotenie OVS - Nebytové priestory - Ul. Fraňa Kráľa 74/911 02.08.2023 Vyhodnotenie OVS - Nebytové priestory - Ul. Fraňa Kráľa 74-911 - 111.02 kB
„IBV Rezidencia pri Kačabáre v Novom Meste nad Váhom“ – rozhodnutie zo zisťovacieho konania 25.07.2023 IBV Rezidencia pri Kačabáre v Novom Meste nad Váhom - 367.38 kB
Bytové domy Rezidencia Kamenná, NMnV – rozhodnutie zo zisťovacieho konania 19.07.2023 Bytové domy Rezdiencia Kamenná, NMnV - rozhodnutie zo zisťovaciho konania - 349.49 kB
„Rekonštrukcia ČS PHM SHELL NMnV“ – zisťovacie konanie vo veci posudzovania vplyvov na ŽP 17.07.2023
„Hromadné garáže – NMnV – Komenského ulica“ – zisťovacie konanie vo veci posudzovania vplyvov na ŽP. 17.07.2023
Pozvánka na 1. mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ dňa 18.7.2023 o 14:00 hod 12.07.2023 Pozvánka 1. mimoriadne MsZ 2023 - 57.06 kB
Výberové konanie na obsadenie miesta Správca „Útulku pre občanov bez prístrešia“ 06.07.2023
Oznam: Evidencia obyvateľov bude zatvorená v čase od 31.07. 2023 do 11.08.2023 z dôvodu čerpania dovolenky. Ďakujeme za pochopenie. 06.07.2023
Nastavenia cookies