Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Návrh dodatku č.2 k VZN č.1/2000 o záväznej časti územného plánu zóny Nové Mesto nad Váhom – Zelená voda, územný plán zóny ZMENY A DOPLNKY Č.2 14.10.2019 Návrh dodatku č.2 k VZN č.1/2000 o záväznej časti územného plánu zóny Nové Mesto nad Váhom – Zelená voda, územný plán zóny ZMENY A DOPLNKY Č.2 - 278.72 kB
Návrh VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za rozvoj 14.10.2019 Návrh VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za rozvoj - 700.64 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - FILDEM a Bóriková 14.10.2019 Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - FILDEM a Bóriková - MsZ05-2019 - 147.09 kB
Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - REALSELECT 14.10.2019 Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - REALSELECT - MsZ05-2019 - 139.88 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 16.10. 2019 (streda) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 245 09.10.2019
Pozvánka na zasadnutie komisie dopravného rozvoja mesta - dňa 8.10. 2019 (utorok) o 13.15 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 245 01.10.2019
Zisťovacie konanie – Zariadenie na zber a skladovanie nebezpečných a kovových odpadov 26.09.2019
Vyhlásenie celoplošnej deratizácie na území mesta od 30.9.do 20.10.2019 - príkaz primátora mesta 5/2018 19.09.2019 Vyhlásenie celoplošnej deratizácie na území mesta od 30.9.do 20.10.2019 - príkaz primátora mesta 5/2018 - 198.7 kB
Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - viaceré stavby a pozemky na Železničnej ulici 12.09.2019 Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - stavby a pozemky na Železničnej ulici 12.9.2019 - 119.39 kB
Schválenie 3. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2019 11.09.2019 3. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2019 - 1.33 MB
Uznesenia zo 4. zasadnutia MsZ konaného dňa 10. septembra 2019 11.09.2019
Schválenie dodatku č.3 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 11.09.2019
Prerušenie distribúcie elektriny - 22. 9. 2019 Trenčianska ulica 09.09.2019
Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica - XXIV.kolo 04.09.2019 Výsledky OVS sklady na Žel. ulici - XXIV.kolo - 115.93 kB
Pozvánka na 4. zasadnutie poslancov MsZ dňa 10. septembra 2019 03.09.2019
Zelená Voda - Rozbor vzoriek vody 31.07.2019 27.08.2019 Zelená Voda - Rozbor vzoriek vody 31.07.2019 - 511.45 kB
Návrh 3. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2019 26.08.2019 Návrh 3. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2019 - 1.33 MB
Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2019 26.08.2019 Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2019 - 2.43 MB
Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - RAIT 26.08.2019 Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - RAIT - 138.57 kB
Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Strojstav 26.08.2019 Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Strojstav - 134.71 kB
Návrh dodatku č.3 k VZN 8-2018 dotácie a príspevky na žiaka 26.08.2019 Návrh dodatku č.3 k VZN 8-2018 dotácie a príspevky na žiaka - 218.38 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 5.9.2019 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ Nové Mesto nad Váhom č. 254 26.08.2019
Výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúci kina Považan 23.08.2019
Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - bytový dom súpis. č. 332, vchod č.18 na Weisseho ul. - V. kolo 21.08.2019 Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - bytový dom súpis. č. 332, vchod č.18 na Weisseho ul. - V. kolo - 114.73 kB
Vybavenie petície - Obnovme fontánu na sídlisku Karpatská v Novom Meste nad Váhom 14.08.2019 Vybavenie petície - Obnovme fontánu na sídlisku Karpatská v Novom Meste nad Váhom - 219.59 kB