Zverejňovanie

Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum
Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta na rok 2022 10.10.2022 Návrh - 4. zmena rozpočtu mesta na rok 2022 - 1.35 MB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - 12.10.2022 (streda) o 14:00 hod v zasadacej miestnosti novej prístavby budovy MsÚ, č.d. 254 06.10.2022 Pozvánka na zasadnutie komisie KFSM - 12.10.2022 - 104.77 kB
Vyhlásenie celoplošnej deratizácie na území mesta od 10.10. do 30.10.2022 - príkaz primátora mesta č. 6-2022 03.10.2022 Deratizácie na území mesta od 10.10. do 30.10.2022 - príkaz primátora mesta č. 6-2022 - 182.26 kB
Stretnutie za účelom rozdelenia výlepných plôch v Novom Meste nad Váhom v rámci kampane - Voľby 2022 29.09.2022 Výlepná plocha pre voľby 2022 - 126.55 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, investícií a územného rozvoja mesta - dňa 29.09.2022 (štvrtok) o 14:00 hod v zasadacej miestnosti novej prístavby budovy MsÚ, č.d. 254. 27.09.2022 Pozvánka na zasadnutie komisie KVRM - 29.9.2022 - 113.82 kB
Uznesenia z 23. zasadnutia MsZ konaného dňa 13. septembra 2022 19.09.2022 Uznesenia z 23. zasadnutia MsZ konaného dňa 13. septembra 2022 - 300.78 kB
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom 14.09.2022 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom 2022 - 159.19 kB
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Nové Mesto nad Váhom 14.09.2022 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Nové Mesto nad Váhom 2022 - 93.71 kB
V domácnostiach po celom Slovensku sa uskutočňuje medzinárodný výskum zručností dospelých 14.09.2022 V domácnostiach po celom Slovensku sa uskutočňuje medzinárodný výskum - 563.52 kB
Oznam: Rozhodnutie o registrácii do volieb za poslancov a primátora 12.09.2022
Pozvánka na 23. zasadnutie poslancov MsZ dňa 13. septembra 2022 o 14:00 hod. 06.09.2022 Pozvánka 23.MsZ 2022 - 133.52 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry a spoločenských vzťahov - dňa 7.9.2022 o 17.00 h (streda) v klubovni MsKS 05.09.2022 Pozvánka na zasadnutie komisie KKSV - 7.9.2022 - 116.75 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 08. septembra 2022 (štvrtok) o 14.00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. dverí 254 (veľká zasadačka) 02.09.2022 Pozvánka na zasadnutie KOŽP - 8.9.2022 - 140.95 kB
Zverejnenie zámeru mesta - predĺženie nájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - SETALIA PARK 26.8.2022 26.08.2022 Zverejnenie zámeru mesta - predĺženie nájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - SETALIA PARK 26.8.2022 - 144.96 kB
Zverejnenie zámeru mesta - predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - LUCAB 2 26.8.2022 26.08.2022 Zverejnenie zámeru mesta - predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - LUCAB 2 26.8.2022 - 134.38 kB
Zverejnenie zámeru mesta - predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - LUCAB 1 26.8.2022 26.08.2022 Zverejnenie zámeru mesta - predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - LUCAB 1 26.8.2022 - 146.03 kB
Zverejnenie zámeru mesta - zámena nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Danucem 26.8.2022 26.08.2022 Zverejnenie zámeru mesta - zámena nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Danucem 26.8.2022 - 160.26 kB
Zverejnenie zámeru mesta - zámena nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa - TSK 26.8.2022 26.08.2022 Zverejnenie zámeru mesta - zámena nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa - TSK 26.8.2022 - 140.81 kB
Zverejnenie zámeru mesta - predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - MV SR 25.8.2022 26.08.2022 Zverejnenie zámeru mesta - predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - MV SR 25.8.2022 - 135.46 kB
Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2022 25.08.2022 Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.6.2022 - 3.08 MB
Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta na rok 2022 25.08.2022 Návrh - 3. zmena rozpočtu mesta na rok 2022 - 1.29 MB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - 24.8.2022 (streda) o 14:00 hod v zasadacej miestnosti novej prístavby budovy MsÚ, č.d. 254 18.08.2022 Pozvánka na zasadnutie komisie KFSM - 24.8.2022 - 106.1 kB
Zmeny a doplnky č. 13 Územného plánu - informovanie o vypracovaní strategického dokumentu a návrh ZaD č. 13 04.08.2022
Posudzovanie vplyvov na ŽP – zisťovacie konanie – Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov DKMK s.r.o. 20.07.2022
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Nové Mesto nad Váhom 14.07.2022 Vyhlásenie ČZNVP od 14.7.2022 pre územie OR NMNV - 184.38 kB
Nastavenia cookies