Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa
Názov Dátum
Uznesenia z 20. zasadnutia MsZ konaného dňa 1. marca 2022 07.03.2022 Uznesenia z 20. zasadnutia MsZ konaného dňa 1. marca 2022 - 214.63 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 03. marca 2022 (štvrtok) o 14.00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. dverí 254 (veľká zasadačka) 23.02.2022 Pozvánka na zasadnutie KOŽP - 3.3.2022 - 142.1 kB
Pozvánka na 20. zasadnutie poslancov MsZ dňa 1. marca 2022 o 14:00 hod. 22.02.2022 Pozvánka 20.MsZ 2022 - 103.5 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, investícií a územného rozvoja mesta - dňa 15.02.2022 (utorok) o 14:00 hod v zasadacej miestnosti novej prístavby budovy MsÚ, č.d. 254. 15.02.2022 Pozvánka na zasadnutie komisie KVRM - 15.2.2022 - 113.95 kB
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 1. polroka 2022 14.02.2022 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 1. polroka 2022 - 156.66 kB
Zverejnenie zámeru mesta - podnájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - SÚS n.o. 11.2.2022 11.02.2022 Zverejnenie zámeru mesta - podnájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - SÚS n.o. 11.2.2022 - 133.74 kB
Zverejnenie zámeru mesta - podnájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - SÚS 11.2.2022 11.02.2022 Zverejnenie zámeru mesta - podnájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - SÚS 11.2.2022 - 134.12 kB
Zverejnenie zámeru mesta - podnájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - MDDr. Ondrejka 11.2.2022 11.02.2022 Zverejnenie zámeru mesta - podnájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - MDDr. Ondrejka - 134.55 kB
Zverejnenie zámeru mesta - predĺženie podnájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa - viacerí 11.2.2022 11.02.2022 Zverejnenie zámeru mesta - predĺženie podnájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa - viacerí 11.2.2022 - 150.77 kB
Zverejnenie zámeru mesta - predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Lukačka 11.02.2022 Zverejnenie zámeru mesta - predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Lukačka - 133.5 kB
Zverejnenie zámeru mesta - predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - AMONREA 11.2.2022 11.02.2022 Zverejnenie zámeru mesta - predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - AMONREA 11.2.2022 - 136.14 kB
Návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka 11.02.2022 návrh VZN č. 1_ 2022 o určení výšky FP na žiaka - 198.72 kB
Uznesenia z 9. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 8. februára 2022 10.02.2022 Uznesenia z 9. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 8. februára 2022 - 122.17 kB
Oznámenie o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom 04.02.2022 Oznámenie o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca - 189.62 kB
Pozvánka na 9. mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ dňa 8. februára 2022 04.02.2022 Pozvánka 9. mimoriadne MsZ 2022 - 113.61 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - dňa 10.02.2022 (štvrtok) o 13.15 hod. v zasadačke Mestského úradu č. dverí 245 01.02.2022 Pozvanka KRB - 10.02.2022 - 163.13 kB
Prerušenie distribúcie elektrickej energie 3.-4.2.2022 31.01.2022
Uznesenia z 19. zasadnutia MsZ konaného dňa 18. januára 2022 28.01.2022 Uznesenia z 19. zasadnutia MsZ konaného dňa 18. januára 2022 - 153.65 kB
Výsledky OVS - prenájom nebytových priestorov - Dom služieb 28.01.2022 Výsledky OVS - prenájom nebytových priestorov - Dom služieb - 110.74 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie KŠMŠ - 1.2.2022 24.01.2022 Pozvánka na zasadnutie komisie KŠMŠ - 1.2.2022 - 77.66 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie KKSV - 26.1.2022 21.01.2022 Pozvánka na zasadnutie komisie KKSV - 26.1.2022 - 116.88 kB
Pozvánka na 19. zasadnutie poslancov MsZ dňa 18. januára 2022 o 14:00 hod. 11.01.2022 Pozvánka 19.MsZ 2022 - 97.56 kB
Verejné stretnutie na oboznámenie sa s VZN mesta č. 5/2019 a podmienkami predkladania projektov participatívneho komunitného rozpočtu mesta na rok 2022 10.01.2022
Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení - Kongregácia školských sestier de Notre Dame 04.01.2022 Návrh Zmluvy o poskytnutí FP Kongregácii ŠSdND 2022 - 119.13 kB
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania - MANZ Slovakia, s.r.o 31.12.2021 Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania - MANZ Slovakia, s.r.o - 71.32 kB
Nastavenia cookies