Zverejňovanie

Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum
Vyhlásenie OVS - podnájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 2023 04.07.2023 Vyhlásenie OVS na NP - 203.79 kB
Prehľad žiadosti o pridelenie dotácie k 31.3.2023 03.07.2023 Dotácie tabulka 2023 - 134.63 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom pozemkov - Beach Bar s.r.o. 27.06.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom pozemkov - Beach Bar s.r.o. - 135.45 kB
Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 2-2023 27.06.2023
Oznámenie o zatvorení pokladne/podateľne dňa 26. júna 2023 26.06.2023
Schválenie 3. zmeny rozpočtu mesta na rok 2023 23.06.2023 3. zmena rozpočtu mesta na rok 2023 - 1.64 MB
Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta a záverečný účet mesta 2022 23.06.2023 Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2022 - záverečný účet mesta - 3.04 MB
Uznesenia z 4. zasadnutia MsZ konaného dňa 20. júna 2023 23.06.2023 Uznesenia z 4. zasadnutia poslancov MsZ dňa 20. júna 2023 - 175.45 kB
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Referent dopravy a miestnych komunikácii MsÚ Nové Mesto nad Váhom 19.06.2023
Krematórium – zisťovacie konanie vo veci posudzovania vplyvov na Životné Prostredie 14.06.2023 Krematórium - informácia pre verejnosť - 151.41 kB
Pozvánka na 4. zasadnutie poslancov MsZ dňa 20.6.2023 o 14:00 hod. 13.06.2023 Pozvánka 4. MsZ 2023 - 172.95 kB
Verejná vyhláška - miestny poplatok za komunálne odpady - oznámenie o uložení zásielky od 08.06.2023 do 13.07.2023 - rozhodnutie za rok 2023 08.06.2023 Zoznam adresátov rozhodnutí o poplatku za KO 2023 bytom Mesto Nové Mesto nad Váhom - 271.83 kB
Zisťovacie konanie vo veci posudzovania vplyvov na ŽP: Bytové domy Rezidencia Kamenná, NMnV 05.06.2023
Návrh - 3. zmena rozpočtu mesta na rok 2023 05.06.2023 Návrh - 3. zmena rozpočtu 2023 v1 - 1.27 MB
Návrh - Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta a záverečný účet mesta 2022 05.06.2023 Návrh - Hodnotiaca správa a záverečný účet mesta za rok 2022 - 2.4 MB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prevod majetku - Kongregácia školských sestier de Notre Dame 05.06.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prevod majetku - Kongregácia školských sestier - 138.07 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - návrh na uzatvorenie Zmluvy o správe a prevádzkovaní vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry - TVK Rezidencia kamenná 05.06.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - návrh na uzatvorenie Zmluvy o správe a prevádzkovaní vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry - TVK Rezidencia kamenná - 131.73 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom pozemkov - Beach Bar s.r.o. 05.06.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom pozemkov - Beach Bar s.r.o. - 132.66 kB
Výsledok hlasovania o projektoch participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2023 01.06.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie pre bezpečnosť a verejný poriadok - dňa 1.6.2023 (štvrtok) o 16:00 hod. v zasadačke Mestského zastupiteľstva, v budove Mestskej polície, Palkovičova 4 01.06.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, investícií a územného rozvoja mesta - 05.06.2023 o 15,00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 31.05.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - 7.6.2023 (streda) o 14:00hod v zasadacej miestnosti v novej prístavbe budovy MsÚ, č. d. 254. 31.05.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry a spoločenských vzťahov - 31.5.2023 (streda) o 15:00hod v klubovni MsKS 23.05.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - dňa 01.06.2023 (štvrtok) o 13:15 hod v zasadačke Mestského úradu č. dverí 245 19.05.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 01. júna 2023 19.05.2023
Nastavenia cookies