Zverejňovanie

Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum Príloha
Verejná vyhlaška - Rozhodnutie o dadatočnom povolení zmeny stavby13.3.2024Stiahnuť- 150.06 kB
Oznámenie o uložení zásielky - Kmeťo13.3.2024Stiahnuť- 92.72 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 19.03.2024 (utorok) o 14:30 hod. v v zasadacej miestnosti MsZ, č. 24513.3.2024
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - 14.03.2024 (štvrtok) o 14:00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. dverí 254 (veľká zasadačka)8.3.2024
Verejná Vyhláška - zvolanie vlastníkov poľovných pozemkov5.3.2024Stiahnuť- 321.77 kB
Oznámenie o uložení zásielky - Šaray5.3.2024Stiahnuť- 93.02 kB
Oznámenie o zápise detí do Materskej Školy na školský rok 2024/20254.3.2024Stiahnuť- 146.97 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania mesta - 07.03.2024 o 13:15 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ č.d. 2454.3.2024
Oznámenie o uložení zásielky - viacerí1.3.2024
Oznámenie o uložení zásiely - Rehovičová27.2.2024Stiahnuť- 94.59 kB
Oznámenie o uložení zásielky - Moravanský22.2.2024Stiahnuť- 91.99 kB
Oznámenie o uložení zásielky - Bakoš21.2.2024
Pozvánka na 7. zasadnutie poslancov MsZ dňa 27.02.2024 o 14:00 hod20.2.2024Stiahnuť- 56.88 kB
Pozvánka - okrúhly stôl - žrebovanie plagátových plôch na vylepovanie plagátov v rámci predvolebnej kampane20.2.2024Stiahnuť- 143.13 kB
Oznámenie o uložení zásielky - Vollner20.2.2024
Oznámenie o uložení zásielky16.2.2024Stiahnuť- 92.24 kB
Oznámenie o uložení zásielky16.2.2024Stiahnuť- 94.97 kB
Verejná vyhláška - Stavebné Povolenie - Západoslovenská distribučná16.2.2024Stiahnuť- 2.14 MB
VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 202412.2.2024
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 6/202312.2.2024Stiahnuť- 113.02 kB
Pozvánka na zasadnutie Komisie cestovného ruchu - 14.02.2024 (streda) o 14:00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ č.dverí 254 (veľká zasadačka)12.2.2024
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prevod majetku mesta - Západoslovenská distribučná9.2.2024Stiahnuť- 196.08 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom nebytových priestorov - Ekonita9.2.2024Stiahnuť- 155.75 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom nebytových priestorov - Ben-Akia9.2.2024Stiahnuť- 156.27 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom majetku mesta - Trenčianske vodárne a kanalizácie9.2.2024Stiahnuť- 151.28 kB
Nastavenia cookies