Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...
Názov Dátum
Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry a spoločenských vzťahov - 29.9.2021 o 17:00 v Klubovni MsKS 22.09.2021 Pozvánka na zasadnutie komisie KKSV - 29.9.2021 - 137.42 kB
Zápisnica č.4-2021-KOŽP - 02.09.2021 16.09.2021 Zápisnica č.4-2021-KOŽP - 02.09.2021 - 174.54 kB
Zápisnica zo 16. zasadnutia MsZ konaného dňa 7. septembra 2021 16.09.2021 Zápisnica zo 16. zasadnutia MsZ konaného dňa 7. septembra 2021 - 251.5 kB
Zápisnica č.4-2021-KŠMŠ - 9.9.2021 13.09.2021 Zápisnica č.4-2021-KŠMŠ - 9.9.2021 - 124.39 kB
Hlasovania zo 16. zasadnutia MsZ konaného dňa 7. septembra 2021 10.09.2021 Hlasovania zo 16. zasadnutia MsZ konaného dňa 7. septembra 2021 - 205.33 kB
Uznesenie zo 16. zasadnutia MsZ, konaného dňa 07. septembra 2021 10.09.2021 Uznesenie zo 16. zasadnutia MsZ, konaného dňa 07. septembra 2021 - 191.94 kB
VZN č.3-2021 - o určení školských obvodov základných škôl a o určení miesta a času zápisu do základnej školy 08.09.2021 VZN č.3-2021 - o určení školských obvodov základných škôl a o určení miesta a času zápisu do základnej školy - 111.13 kB
Zápisnica č.5-2021-KFSM - 6.9.2021 08.09.2021 Zápisnica č.5-2021-KFSM - 6.9.2021 - 160.5 kB
Zápisnica č.3-2021-KVRM - 31.08.2021 07.09.2021 Zápisnica č.3-2021-KVRM - 31.08.2021 - 186.38 kB
Uznesenie z 8. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 25. augusta 2021 30.08.2021 Uznesenie z 8. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 25. augusta 2021 - 115.38 kB
Zápisnica z 8. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 25. augusta 2021 30.08.2021 Zápisnica z 8. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 25. augusta 2021 - 154.83 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 2. Septembra 2021 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti č.d. 320 (zasadačka na Oddelení výstavby stará budova MsÚ) 27.08.2021 Pozvánka na zasadnutie KOŽP - 02.09.2021 - 143.72 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 6.9.2021 (pondelok) o 14,00 hod. v zasadacej miestnosti novej prístavby budovy MsÚ, č.d. 254. 27.08.2021 Pozvánka na zasadnutie komisie KFSM - 6.9.2021 - 104.38 kB
Hlasovania z 8. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 25. augusta 2021 27.08.2021 Hlasovanie 8. mimoriadne MsZ 25.8.2021 - 125.53 kB
Materiály k prerokovaniu na 16. zasadnutie poslancov MsZ dňa 7. septembra 2021 27.08.2021
16. zasadnutie MsZ zo dňa 7. septembra 2021 27.08.2021
Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, investícií a územného rozvoja mesta - dňa 31.08.2021 (utorok) o 14:00 hod v zasadacej miestnosti novej prístavby budovy MsÚ, č.d. 254. 26.08.2021 Pozvánka na zasadnutie komisie KVRM - 31.08.2021 - 112.85 kB
8. mimoriadne zasadnutie MsZ zo dňa 25. augusta 2021 25.08.2021
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 9.9.2021 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsZ na Palkovičovej ulici - budova mestskej polície – 1. poschodie 18.08.2021 Pozvánka na zasadnutie komisie KŠMŠ - 9.9.2021 - 104.8 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 24.08.2021 (streda) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 245 18.08.2021 Pozvanka na zasadnutie komisie KFSM - 24.08.2021 - 106.14 kB