Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...
Názov Dátum
Hlasovania z 15. zasadnutia MsZ konaného dňa 29. júna 2021 06.07.2021 Hlasovania z 15. zasadnutia MsZ konaného dňa 29. júna 2021 - 220.35 kB
Uznesenia z 15. zasadnutia MsZ konaného dňa 29. júna 2021 06.07.2021 Uznesenia z 15. zasadnutia MsZ konaného dňa 29. júna 2021 - 195.22 kB
Zápisnica č.2-2021-KVRM - 8.6.2021 02.07.2021 Zápisnica č.2-2021-KVRM - 8.6.2021 - 137.56 kB
Dodatok č. 4 k VZN č.3/2010 o spôsobe prideľovania nájomných bytov 01.07.2021 Dodatok č. 4 k VZN č.3/2010 o spôsobe prideľovania nájomných bytov - 144.05 kB
Dodatok č.4 k VZN č. 3-2018 - trhový poriadok pre príležitostné trhy 01.07.2021 Dodatok č. 4 k VZN 3/2018 - trhový poriadok pre príležitostné trhy - 153.08 kB
Zápisnica č.3-2021-KOŽP - 03.06.2021 29.06.2021 Zápisnica č.3-2021-KOŽP - 03.06.2021 - 176.98 kB
Zápisnica č.3-2021-KRB - 8.6.2021 25.06.2021 Zápisnica č.3-2021-KRB - 8.6.2021 - 220.45 kB
Zápisnica č.2-2021-KRB - 13.5.2021 25.06.2021 Zápisnica č.2-2021-KRB - 13.5.2021 - 174.89 kB
Zápisnica č. 1-2021-KRB - 27.04.2021 25.06.2021 zapisnica-c-1-2021-krb-27-04-2021 - 174.77 kB
Zápisnica č.3-2021-KFSM - 16.6.2021 21.06.2021 Zápisnica č.3-2021-KFSM - 16.6.2021 - 208.49 kB
Zápisnica č.1-2021-KKaSV - 2.6.2021 16.06.2021 Zápisnica č.1-2021-KKaSV - 2.6.2021 - 110.71 kB
Materiály k prerokovaniu na 15. zasadnutie poslancov MsZ dňa 29. júna 2021 14.06.2021
Zápisnica č.3-2021-KSZ - 25.5.2021 10.06.2021 Zápisnica č.3-2021-KSZ - 25.5.2021 - 149.77 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 16.6. 2021 (streda) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 10.06.2021 Pozvánka na zasadnuie komisie KFSM - 16.6.2021 - 104.58 kB
Zápisnica č.2-2021-KSZ - 27.4.2021 08.06.2021 Zápisnica č.2-2021-KSZ - 27.4.2021 - 141.69 kB
Zápisnica č.1-2021-KDRM - 18.5.2021 03.06.2021 Zápisnica č.1-2021-KDRM - 18.5.2021 - 182.49 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - dňa 08.06.2021 (utorok) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č. dverí 245 02.06.2021 Pozvanka KRB - 8.6.2021 - 165.56 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry a spoločenských vzťahov - dňa 2. júna 2021 (streda) v Divadelnom klube v Mestskom kultúrnom stredisku 01.06.2021 pozvanka-na-zasadnutie-komisie-kksv-2-6-2021 - 99.59 kB
Zápisnica č.2-2021-KOŽP - 27.5.2021 31.05.2021 Zápisnica č.2-2021-KOŽP - 27.5.2021 - 164.8 kB
Zápisnica č.-2021-KVRM - 15.4.2021 31.05.2021 Zápisnica č.-2021-KVRM - 15.4.2021 - 180.62 kB