Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...
Názov Dátum Príloha
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania mesta - 01.02.2024 o 13:15 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ č.d. 24523.1.2024Stiahnuť- 54.98 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 23.01.2023 (utorok) o 14:00hod v priestoroch ZŠ Tematínska ulica, č.20928.1.2024Stiahnuť- 70.04 kB
Zápisnica č.8-2023-KOŽP - 07.12.20238.1.2024Stiahnuť- 143.06 kB
Zápisnica z 6. zasadnutia poslancov MsZ dňa 12. decembra 202321.12.2023Stiahnuť- 163.79 kB
Hlasovania z 6. zasadnutia MsZ konaného dňa 12. decembra 2023 15.12.2023Stiahnuť- 559.76 kB
VZN č.6/2023 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby na území mesta14.12.2023Stiahnuť- 257.54 kB
Zápisnica č.5-2023-KBVP - 13.12.202314.12.2023Stiahnuť- 87.99 kB
VZN č.4- 2023 – MSZ o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov14.12.2023Stiahnuť- 140.65 kB
VZN č. 3/2023 o určení školských obvodov základných škôl, o určení miesta a času zápisu do základnej školy a o určení spádovej materskej školy14.12.2023Stiahnuť- 146.43 kB
VZN č.5/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady14.12.2023Stiahnuť- 547.74 kB
Uznesenia z 6. zasadnutia MsZ konaného 12. decembra 202314.12.2023Stiahnuť- 1.1 MB
Zápisnica č.7-2023-KŠMŠ - 28.11.202313.12.2023Stiahnuť- 137.9 kB
Zápisnica č.5-2023-KFSM - 29.11.202313.12.2023Stiahnuť- 141.93 kB
Pozvánka na zasadnutie Komisia dopravného rozvoja mesta - 19.12.2023 o 13:15 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č.d. 25412.12.2023Stiahnuť- 54.86 kB
Pozvánka na zasadnutie Komisia výstavby, investícií a územného rozvoja mesta - 14.12.2023 (štvrtok) o 14:00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č.d. 25412.12.2023Stiahnuť- 55.23 kB
Materiály k prerokovaniu na 6. zasadnutí poslancov MsZ dňa 12. decembra 20235.12.2023
6. zasadnutie MsZ dňa 12. decembra 20235.12.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie sociálnej a zdravotníctva - 11.12.2023 (pondelok) o 14:00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č.d. 2545.12.2023Stiahnuť- 54.84 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - 07.12.2023 (štvrtok) o 14:00 hod. v areáli spoločnosti LEITNER Slovensko s.r.o. na Tehelnej ulici 7 v Novom Meste nad Váhom28.11.2023Stiahnuť- 138.73 kB
Zápisnica č.5-2023-KCR - 15.11.202327.11.2023Stiahnuť- 100.22 kB
Nastavenia cookies