Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Názov Dátum
Novomestský spravodajca 07-08-2020 10.09.2020 Novomestský spravodajca 07-08-2020 - 6.34 MB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 10.9.2020 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ Nové Mesto nad Váhom č. 254 28.08.2020 Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 10.9.2020 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ Nové Mesto nad Váhom č. 254 - 106.12 kB
Zápisnica č.4-2020-KFSM - 19.08.2020 25.08.2020 Zápisnica č.4-2020-KFSM - 19.08.2020 - 196.58 kB
10. zasadnutie MsZ zo dňa 08. septembra 2020 19.08.2020
Zápisnica č.1-2020-KOVZ - 08.07.2020 19.08.2020 Zápisnica č.1-2020-KOVZ - 8.7.2020 - 228.73 kB
Zápisnica č.2-2020 -KKSV - 29.7.2020 17.08.2020 Zápisnica č.2-2020 -KKSV - 29.7.2020 - 123.21 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 19.08.2020 17.08.2020 Pozvánka na zasadnutie komisie KFSM - 19.08.2020 - 107.13 kB
Zápisnica č.4-2020-KRB - 14.07.2020 12.08.2020 Zápisnica č.4-2020-KRB - 14.07.2020 - 181.04 kB
Materiály k prerokovaniu na 10. zasadnutie poslancov MsZ dňa 8. septembra 2020 10.08.2020
Zápisnica č. 6-2020-KSON - 06.07.2020 07.08.2020 Zápisnica č. 6-2020-KSON - 06.07.2020 - 136.34 kB
Zápisnica č. 5-2020-KSON - 06.07.2020 07.08.2020 Zápisnica č. 5-2020-KSON - 06.07.2020 - 146.54 kB
Novomestský spravodajca 06-2020 05.08.2020 Novomestský spravodajca 06-2020 - 2.92 MB
Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry a spoločenských vzťahov - stretnutie sa uskutoční 29.7.2020 o 17.00 h (streda) v klubovni Mestského kultúrneho strediska. 24.07.2020 Pozvánka na zasadnutie komisie KKSV - 29.7.2020 - 99.92 kB
Zápisnica z 09. zasadnutia MsZ konaného dňa 7. júla 2020 24.07.2020 Zápisnica z 09. zasadnutia MsZ konaného dňa 7. júla 2020 - 335.26 kB
Hlasovania z 9. zasadnutia MsZ konaného dňa 7. júla 2020 08.07.2020 Hlasovania z 9. zasadnutia MsZ konaného dňa 7. júla 2020 - 273.21 kB
Uznesenia z 9. zasadnutia MsZ konaného dňa 7. júla 2020 08.07.2020 Uznesenia z 9. zasadnutia MsZ konaného dňa 7. júla 2020 - 223.68 kB
VZN č. 1/2020 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 08.07.2020 VZN 1-2020 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov - 142.75 kB
Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy 08.07.2020 Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy - 115.17 kB
Dodatok č.3 k VZN č. 3-2010 o spôsobe prideľovania nájomných bytov 08.07.2020 Dodatok č.3 k VZN č. 3-2010 o spôsobe prideľovania nájomných bytov - 371.89 kB
Zápisnica č. 4-2020-KSON - 29.06.2020 06.07.2020 Zápisnica č. 4-2020-KSON - 29.06.2020 - 134 kB