Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Názov Dátum
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 16.10. 2019 (streda) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 09.10.2019 Pozvánka na zasadnutie komisie KFSM - 16.10.2019 - 103.82 kB
Zápisnica č.6-2019-KRB - 26.09.2019 09.10.2019 Zápisnica č.6-2019-KRB - 26.09.2019 - 205.77 kB
Zápisnica č.6-2019-KOŽP - 12.09.2019 04.10.2019 Zápisnica č.6-2019-KOŽP - 12.09.2019 - 217.28 kB
Zápisnica č.8-2019-KSZ - 24.09.2019 02.10.2019 Zápisnica č.8-2019-KSZ - 24.09.2019 - 149.24 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie dopravného rozvoja mesta - dňa 8.10. 2019 (utorok) o 13.15 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 245 01.10.2019 Pozvánka č. 5 - KDRM - 8.10.2019 - 186.48 kB
Zápisnica č.6/2019/KKSV - 11.9.2019 23.09.2019 Zápisnica č.6/2019/KKSV - 11.9.2019 - 117.21 kB
Uznesenia zo 4. zasadnutia MsZ konaného dňa 10. septembra 2019 11.09.2019 Uznesenia zo 4. zasadnutia MsZ konaného dňa 10. septembra 2019 - 232.61 kB
Hlasovania z 4. zasadnutia MsZ konaného dňa 10. septembra 2019 11.09.2019 Hlasovania zo 4. zasadnutia MsZ konaného dňa 10. septembra 2019 - 299.18 kB
Dodatok č.3 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 11.09.2019 Dodatok č.3 k VZN č. 8-2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov - 189.54 kB
Zápisnica č.7-2019-KSZ - 28.08.2019 11.09.2019 Zápisnica č.7-2019-KSZ - 28.08.2019 - 141.91 kB
Zápisnica č.5-2019-KŠMŠ - 5.9.2019 09.09.2019 Zápisnica č.5-2019-KŠMŠ - 5.9.2019 - 135.71 kB
Zápisnica č.4-2019-KFSM - 26.08.2019 06.09.2019 Zápisnica č.4-2019-KFSM - 26.08.2019 - 208.41 kB
4. zasadnutie MsZ zo dňa 10. septembra 2019 26.08.2019
Materiály k prerokovaniu na 4. zasadnutie poslancov MsZ dňa 10. septembra 2019 26.08.2019
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 5.9.2019 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ Nové Mesto nad Váhom č. 254 26.08.2019 KŠMŠ pozvánka č. 5 - 103.64 kB
Novomestský spravodajca 07-08-2019 18.08.2019 Novomestský spravodajca 07-08-2019 - 2.51 MB
Novomestský spravodajca 06-2019 18.08.2019 Novomestský spravodajca 06-2019 - 1.81 MB
Novomestský spravodajca 05-2019 18.08.2019 Novomestský spravodajca 05-2019 - 3.07 MB
Zápisnica č.5-2019-KOŽP - 20.06.2019 16.07.2019 Zápisnica č.5-2019-KOŽP - 20.06.2019 - 204.05 kB
Zápisnica z 03. zasadnutia MsZ konaného dňa 18. júna 2019 04.07.2019 Zápisnica z 03. zasadnutia MsZ konaného dňa 18. júna 2019 - 388.8 kB