Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Názov Dátum
Materiály k prerokovaniu na 11. zasadnutie poslancov MsZ dňa 27. októbra 2020 12.10.2020
11. zasadnutie MsZ zo dňa 27. októbra 2020 12.10.2020
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 14.10. 2020 (streda) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 08.10.2020 Pozvánka na zasadnutie komisie KFSM - 14.10.2020 - 105.13 kB
Zápisnica č.5-2020-KOŽP - 01.10.2020 08.10.2020 Zápisnica č.5-2020-KOŽP - 01.10.2020 - 170.13 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - dňa 13.10.2020 (utorok) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 245 07.10.2020 Pozvanka KRB - 13.10.2020 - 163.23 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie dopravného rozvoja mesta - dňa 13.10. 2020 (utorok) o 13.15 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 06.10.2020 Pozvánka na zasadnutie KDRM - 13.10.2020 - 184.76 kB
Zápisnica č.3-2020-KDRM - 22.9.2020 06.10.2020 Zápisnica č.3-2020-KDRM - 22.9.2020 - 153.64 kB
Novomestský spravodajca 09-2020 05.10.2020 Novomestský spravodajca 09-2020 - 5.09 MB
Zápisnica č.5-2020-KRB - 24.09.2020 02.10.2020 Zápisnica č.5-2020-KRB - 24.09.2020 - 186.08 kB
Zápisnica z 10. zasadnutia MsZ konaného dňa 8. septembra 2020 28.09.2020 Zápisnica z 10. zasadnutia MsZ konaného dňa 8. septembra 2020 - 281.69 kB
Zápisnica č.3-2020-KŠMŠ - 10.9.2020 23.09.2020 Zápisnica č.3-2020-KŠMŠ - 10.9.2020 - 146.75 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 1. októbra 2020 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 22.09.2020 Pozvánka na zasadnutie KOŽP - 01.10.2020 - 142.35 kB
Zápisnica č.4-2020-KOŽP - 03.09.2020 22.09.2020 Zápisnica č.4-2020-KOŽP - 03.09.2020 - 198.11 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry a spoločenských vzťahov - stretnutie sa uskutoční 23.9.2020 o 17.00 h (streda) v klubovni Mestského kultúrneho strediska 22.09.2020 Pozvánka na zasadnutie komisie KKSV - 23.9.2020 - 99.83 kB
Zápisnica č.4-2020-KBVP - 9.9.2020 18.09.2020 Zápisnica č.4-2020-KBVP - 9.9.2020 - 107.08 kB
Zápisnica č.5-2020-KSZ - 25.8.2020 18.09.2020 Zápisnica č.5-2020-KSZ - 25.8.2020 - 157.97 kB
Hlasovania z 10. zasadnutia MsZ konaného dňa 8. septembra 2020 16.09.2020 Hlasovania z 10. zasadnutia MsZ konaného dňa 8. septembra 2020 - 227.77 kB
Uznesenia z 10. zasadnutia MsZ konaného dňa 8. septembra 2020 16.09.2020 Uznesenia z 10. zasadnutia MsZ konaného dňa 8. septembra 2020 - 177.88 kB
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie komisie dopravného rozvoja mesta - dňa 22.9.2020 (utorok) o 13.15 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 245 14.09.2020 Pozvánka na mimoriadne zasadnutie komisie dopravného rozvoja mesta - dňa 22.9.2020 (utorok) o 13.15 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 245 - 316.42 kB
Dodatok č. 6 k VZN 8/2018 -o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 10.09.2020 Dodatok č. 6 k VZN 8-2018 - 166.12 kB