Oznámenie termínu a miesta verejného posudzovania projektov predložených v roku 2024

Oznámenie termínu a miesta verejného posudzovania projektov predložených v roku 2024

Verejné posudzovanie projektov Participatívneho komunitného rozpočtu na rok 2025 sa uskutoční dňa:
4.9.2024 o 15.00 hod.
 v zasadačke č.254 na MsÚ.

Nastavenia cookies