Samospráva

Oznámenie termínu a miesta verejného posudzovania projektov predložených v roku 2018

Oznamujeme predkladateľom projektov PKR, že verejné posudzovanie predložených projektov podľa VZN mesta č. 4/2017 sa uskutoční dňa 16.4.2018 o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 (prístavba MsÚ).
Ostatné informácie o projektoch PKR sú zverejnené na stránke mesta www.nove-mesto.sk

 

Zoznam projektov - žiadostí o dotáciu v rámci participatívneho komunitného rozpočtu
podľa VZN č. 4/2017 doručených v roku 2018

 

P. č. projektu: 1/2018

Názov projektu: Novomestský pivný festival

Žiadateľ o dotáciu: Double Agency, s.r.o., Beckov

Oblasť podpory: kultúra

Zámer a cieľ projektu: zábavné podujatie s hudobnou produkciou a ochutnávkou pív

Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto n. V. – Námestie slobody, 17. – 18.8.2018

Celkové náklady na projekt v eur: 7 080,- eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

Účel použitia dotácie: honorár pre účinkujúcu hudobnú skupinu

 

P. č. projektu: 2/2018

Názov projektu: Kultúrno-umelecké programy pre obyvateľov mesta

Žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Nové Mesto n. V.

Oblasť podpory: kultúra

Zámer a cieľ projektu: kultúrno-umelecké programy pre občanov (Veľká noc, Deň matiek,

                                     Vianoce...) a podpora talentovanej mládeže

Miesto a termín realizácie projektu: MsKS, Námestie slobody, r. k. kostol, zariadenie pre seniorov, detský domov, SŠ sv. Jozefa, jún 2018 – jún 2019

Celkové náklady na projekt v eur: 1 700,- eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

Účel použitia dotácie: nákup kostýmov, krojov, hudobných nástrojov pre deti

 

P. č. projektu: 3/2018

Názov projektu: Ekoškôlka

Žiadateľ o dotáciu: Materská škola – EP Hviezdoslavova ul., Nové Mesto nad Váhom

Oblasť podpory: životné prostredie

Zámer a cieľ projektu: doplniť envirocentrum a exteriérovú učebňu na školskom dvore

Miesto a termín realizácie projektu: školský dvor EP MŠ Hviezdoslavova ul., IV.-X.2018

Celkové náklady na projekt v eur: 1 592,- eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

Účel použitia dotácie: zhotovenie záhradného altánku na školskom dvore

 

P. č. projektu: 4/2018

Názov projektu: V zdravom tele zdravý duch

Žiadateľ o dotáciu: Materská škola – EP Ul. J. Kollára č. 4, Nové Mesto nad Váhom

Oblasť podpory: šport

Zámer a cieľ projektu: vytvoriť podmienky na pravidelný pohyb a šport predškolákov

Miesto a termín realizácie projektu: EP MŠ Ul. J. Kollára 4, telocvičňa Alexia, IV.-X.2018

Celkové náklady na projekt v eur: 1 688,10 eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 489,10 eur

Účel použitia dotácie: nákup športového náčinia a náradia

 

 

P. č. projektu: 5/2018

Názov projektu: Tancuj, tancuj, vykrúcaj

Žiadateľ o dotáciu: Materská škola – EP Ul. J. Kollára č. 25, Nové Mesto nad Váhom

Oblasť podpory: kultúra

Zámer a cieľ projektu: rozvíjať kultúrne dedičstvo, zvyky a tradície formou kultúrnych vystúpení, obohacovať kultúrny život v meste

Miesto a termín realizácie projektu: EP MŠ Ul. J. Kollára 25, september 2018-jún 2019

Celkové náklady na projekt v eur: 1 750,- eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 450,- eur

Účel použitia dotácie: nákup ľudových krojov pre deti

 

 

P. č. projektu: 6/2018

Názov projektu: Športujeme pre našu budúcnosť

Žiadateľ o dotáciu: Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z.

Oblasť podpory: šport

Zámer a cieľ projektu: zlepšenie podmienok na tréning mládeže

Miesto a termín realizácie projektu: zimný štadión Nové Mesto nad Váhom, 1.6.2018

Celkové náklady na projekt v eur: 1 700,- eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

Účel použitia dotácie: nákup tréningových pomôcok

 

 

P. č. projektu: 7/2018

Názov projektu: Verejný koncert a výstava pri príležitosti 70. výročia založenia ZUŠ

Žiadateľ o dotáciu: Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole Nové Mesto n. V.

Oblasť podpory: kultúra

Zámer a cieľ projektu: Verejné kultúrne podujatia pri príležitosti 70. výročia založenia školy

Miesto a termín realizácie projektu: MsKS 24.5.2018

Celkové náklady na projekt v eur: 2 350,- eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

Účel použitia dotácie: honorár pre účinkujúcich a ozvučenie koncertu

 

 

P. č. projektu: 8/2018

Názov projektu: Hudobnotechnické zabezpečenie detského a mládežníckeho speváckeho

                           zboru – 2. časť

Žiadateľ o dotáciu: Občianske združenie Premena Nové Mesto nad Váhom

Oblasť podpory: kultúra

Zámer a cieľ projektu: obnova a doplnenie hodobnotechnického vybavenia speváckeho zboru

Miesto a termín realizácie projektu: r. k. kostol

Celkové náklady na projekt v eur: 1 760,- eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

Účel použitia dotácie: nákup techniky - snake box, kondenzátorový mikrofón, odposluchový

                                    reproduktor

 

P. č. projektu: 9/2018

Názov projektu: NovoStar IV

Žiadateľ o dotáciu: Centrum voľného času Nové Mesto nad Váhom

Oblasť podpory: kultúra

Zámer a cieľ projektu: objavovanie a podpora mladých talentov formou speváckej súťaže pre

                                    deti a mládež, obohatenie kultúrneho života v meste

Miesto a termín realizácie projektu: MsKS

Celkové náklady na projekt v eur: 3 360,- eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

Účel použitia dotácie: honorár pre hosťa súťaže – známu osobnosť šoubiznisu, ceny pre 9

                                    súťažiacich

 

 

P. č. projektu: 10/2018

Názov projektu: Rok v záhrade

Žiadateľ o dotáciu: Materská škola – EP Hurbanova ul., Nové Mesto nad Váhom

Oblasť podpory: životné prostredie

Zámer a cieľ projektu: hrou a zážitkovým učením viesť deti k spoznávaniu prírody

Miesto a termín realizácie projektu: školský dvor EP MŠ Hurbanova, IX.2018-VI.2019

Celkové náklady na projekt v eur: 1 750 eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500 eur

Účel použitia dotácie: vybudovanie 3 vyvýšených záhonov – nákup materiálu, detského

                                    náradia, sadeníc a stromčekov na výsadbu

 

 

P. č. projektu: 11/2018

Názov projektu: Malí bádatelia

Žiadateľ o dotáciu: Materská škola, Poľovnícka ul., Nové Mesto nad Váhom

Oblasť podpory: životné prostredie

Zámer a cieľ projektu: rozvoj prírodovednej a technickej gramotnosti detí predškolského veku

Miesto a termín realizácie projektu: školský dvor MŠ Poľovnícka, IX.2018-VI.2019

Celkové náklady na projekt v eur: 1 680 eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500 eur

Účel použitia dotácie: nákup učebných pomôcok – experimentálnych sád

 

 

K stiahnutiu

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 9.4.2018 | Zobrazené: 306