Samospráva

Projekt č. 10/2018 - Rok v záhrade

P. č. projektu: 10/2018

Názov projektu: Rok v záhrade

Žiadateľ o dotáciu: Materská škola – EP Hurbanova ul., Nové Mesto nad Váhom

Oblasť podpory: životné prostredie

Zámer a cieľ projektu: hrou a zážitkovým učením viesť deti k spoznávaniu prírody

Miesto a termín realizácie projektu: školský dvor EP MŠ Hurbanova, IX.2018-VI.2019

Celkové náklady na projekt v eur: 1 750 eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500 eur

Účel použitia dotácie: vybudovanie 3 vyvýšených záhonov – nákup materiálu, detského

                                    náradia, sadeníc a stromčekov na výsadbu

K stiahnutiu

Publikované: 20.4.2018 | Zobrazené: 397