Samospráva

Projekt č. 1/2020 - Deti na hokej

P. č. projektu: 1/2020
Názov projektu: Deti na hokej
Žiadateľ o dotáciu: Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z.
Oblasť podpory: šport
Zámer a cieľ projektu: vytvorenie podmienok pre deti na športovanie
Miesto a termín realizácie projektu: zimný štadión Nové Mesto nad Váhom, 25.9.2020
Celkové náklady na projekt v eur: 3 000,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup hokejového výstroja

Publikované: 2.4.2020 | Aktualizácia: 2.4.2020 | Zobrazené: 314
Nastavenia cookies