Samospráva

Projekt č. 2/2018 - Kultúrno-umelecké programy pre obyvateľov mesta

P. č. projektu: 2/2018

Názov projektu: Kultúrno-umelecké programy pre obyvateľov mesta

Žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Nové Mesto n. V.

Oblasť podpory: kultúra

Zámer a cieľ projektu: kultúrno-umelecké programy pre občanov (Veľká noc, Deň matiek,

                                     Vianoce...) a podpora talentovanej mládeže

Miesto a termín realizácie projektu: MsKS, Námestie slobody, r. k. kostol, zariadenie pre seniorov, detský domov, SŠ sv. Jozefa, jún 2018 – jún 2019

Celkové náklady na projekt v eur: 1 700,- eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

Účel použitia dotácie: nákup kostýmov, krojov, hudobných nástrojov pre deti

K stiahnutiu

Publikované: 20.4.2018 | Zobrazené: 353