Samospráva

Projekt č. 2/2020 - Nie ste v tom sami - joga nás spája

P. č. projektu: 2/2020
Názov projektu: Nie ste v tom sami - joga nás spája
Žiadateľ o dotáciu: Jogová izbička - joga centrum
Oblasť podpory: neuvedená
Zámer a cieľ projektu: spojiť dôchodcov a ľudí so zdravotným znevýhodnením pri cvičení jogy
Miesto a termín realizácie projektu: Park J. M. Hurbana, jún-september 2020
Celkové náklady na projekt v eur: 2 700,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup pomôcok na cvičenie jogy

Publikované: 2.4.2020 | Aktualizácia: 2.4.2020 | Zobrazené: 317
Nastavenia cookies