Samospráva

Projekt č. 2/2021 - Nie ste v tom sami - joga nás spája

P. č. projektu: 2/2021
Názov projektu: Nie ste v tom sami - joga nás spája
Žiadateľ o dotáciu: Jogová izbička - joga centrum
Oblasť podpory: neuvedená
Zámer a cieľ projektu: spojiť seniorov pri cvičení jogy a umožniť im žiť plnohodnotnejší život
Miesto a termín realizácie projektu: Park J. M. Hurbana a jogová izbička, VI-XII.2021
Celkové náklady na projekt v eur: 2 700,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup pomôcok na cvičenie jogy

Publikované: 14.4.2021 | Aktualizácia: 14.4.2021 | Zobrazené: 305
Nastavenia cookies