Samospráva

Projekt č. 3/2020 - Detský letný tábor 2020

P. č. projektu: 3/2020
Názov projektu: Detský letný tábor 2020
Žiadateľ o dotáciu: Združenie sv. P. Fouriera
Oblasť podpory: voľnočasové aktivity
Zámer a cieľ projektu: voľnočasové aktivity pre deti a mládež
Miesto a termín realizácie projektu: Vršatecké Podhradie, 12.-17.7.2020
Celkové náklady na projekt v eur: 8 800,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: úhrada výdavkov na dopravu, ubytovanie, stravu, odmeny pre deti

Publikované: 2.4.2020 | Aktualizácia: 2.4.2020 | Zobrazené: 383
Nastavenia cookies