Samospráva

Projekt č. 4/2018 - V zdravom tele zdravý duch

P. č. projektu: 4/2018

Názov projektu: V zdravom tele zdravý duch

Žiadateľ o dotáciu: Materská škola – EP Ul. J. Kollára č. 4, Nové Mesto nad Váhom

Oblasť podpory: šport

Zámer a cieľ projektu: vytvoriť podmienky na pravidelný pohyb a šport predškolákov

Miesto a termín realizácie projektu: EP MŠ Ul. J. Kollára 4, telocvičňa Alexia, IV.-X.2018

Celkové náklady na projekt v eur: 1 688,10 eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 489,10 eur

Účel použitia dotácie: nákup športového náčinia a náradia

K stiahnutiu

Publikované: 20.4.2018 | Zobrazené: 424