Samospráva

Projekt č. 4/2020 - Podzemie prepozitúry

P. č. projektu: 4/2020
Názov projektu: Podzemie prepozitúry
Žiadateľ o dotáciu: Adrián Dedík
Oblasť podpory: kultúra
Zámer a cieľ projektu: archeologický, vedecký a dokumentačný výskum 
Miesto a termín realizácie projektu: Prepozitúra – prepoštský palác v Novom Meste n. Váhom, 
                                                          IX-X/2020
Celkové náklady na projekt v eur: 2 500,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: odborný projekt, dohľad, dokumentácia

Publikované: 2.4.2020 | Zobrazené: 289
Nastavenia cookies