Samospráva

Projekt č. 4/2021 - Verejný AED defibrilátor

P. č. projektu: 4/2021
Názov projektu: Verejný AED defibrilátor
Žiadateľ o dotáciu: Tomáš Kašpar
Oblasť podpory: zdravie a bezpečnosť
Zámer a cieľ projektu: záchrana života a zdravia človeka, work-learning pre verejnosť  
Miesto a termín realizácie projektu: verejná lokalita – Hájovky, Mnešice..., V.-IX.2021
Celkové náklady na projekt v eur: 2 500,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: zakúpenie prístroja s príslušenstvom a inštalácia

Publikované: 14.4.2021 | Aktualizácia: 14.4.2021 | Zobrazené: 577
Nastavenia cookies