Samospráva

Projekt č. 5/2017 - Podpora zdravej výživy detí a mládeže - II. kolo

P. č. projektu: 5/2017

Názov projektu: Podpora zdravej výživy detí a mládeže

Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de Notre Dame,

                                                                      Nové Mesto nad Váhom

Oblasť podpory: životné prostredie

Zámer a cieľ projektu: podpora zdravej výživy detí a mládeže v rámci školského stravovania prostredníctvom zlepšenia podmienok v ŠJ a verejnej ochutnávky zdravých jedál a potravín

Miesto a termín realizácie projektu: SŠ sv. Jozefa Nové Mesto n. V. – Klčové 87 – 2.10. – 15.12.2017

Celkové náklady na projekt v eur: 4 765,- eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

K stiahnutiu

Publikované: 13.10.2017 | Zobrazené: 452