Samospráva

Projekt č. 5/2018 - Tancuj tancuj vykrúcaj

P. č. projektu: 5/2018

Názov projektu: Tancuj, tancuj, vykrúcaj

Žiadateľ o dotáciu: Materská škola – EP Ul. J. Kollára č. 25, Nové Mesto nad Váhom

Oblasť podpory: kultúra

Zámer a cieľ projektu: rozvíjať kultúrne dedičstvo, zvyky a tradície formou kultúrnych vystúpení, obohacovať kultúrny život v meste

Miesto a termín realizácie projektu: EP MŠ Ul. J. Kollára 25, september 2018-jún 2019

Celkové náklady na projekt v eur: 1 750,- eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 450,- eur

Účel použitia dotácie: nákup ľudových krojov pre deti

K stiahnutiu

Publikované: 20.4.2018 | Zobrazené: 480