Samospráva

Projekt č. 5/2020 - Komunitná záhrada - uprostred sídliska

P. č. projektu: 5/2020
Názov projektu: Komunitná záhrada - uprostred sídliska
Žiadateľ o dotáciu: OZ Premena
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: Zlepšiť komunitné - sociálne, ekologické a pestovateľské návyky
Miesto a termín realizácie projektu: Ulica J. Hollého (sídlisko), VII-IX/2020
Celkové náklady na projekt v eur: 2 958,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: výdavky na zhotovenie vyvýšených záhonov

Publikované: 2.4.2020 | Zobrazené: 269
Nastavenia cookies