Projekt č. 5/2022 - Deti na hokej

P. č. projektu: 5/2022
Názov projektu: Deti na hokej
Žiadateľ o dotáciu: Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z.
Oblasť podpory: kultúra a šport
Zámer a cieľ projektu: výchova komplexne rozvinutých mladých ľudí prostredníctvom športu
Participácia verejnosti: účasť na príprave projektu, na koordinovaní akcií mimo ľadovej plochy, napr. pri evidencii
Miesto a termín realizácie projektu: zimný štadión Nové Mesto nad Váhom, 23.9.2022
Celkové náklady na projekt v eur: 2 800,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup hokejového výstroja pre deti od 4 do 6 rokov

Nastavenia cookies