Samospráva

Projekt č. 6/2017 - Malý Vševedko - II. kolo

P. č. projektu: 6/2017

Názov projektu: Malý Vševedko

Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Materská škola Nové Mesto nad Váhom

Oblasť podpory: životné prostredie

Zámer a cieľ projektu: Prostredníctvom zážitkového učenia hravou formou položiť základy prírodovednej gramotnosti v prírodnom prostredí

Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto n. V. – EP materskej školy Dibrovova ul. č.13

                                                          - školský dvor

Celkové náklady na projekt v eur: 1 924,- eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

 

K stiahnutiu

Publikované: 13.10.2017 | Zobrazené: 324