Samospráva

Projekt č. 6/2018 - Športujeme pre našu budúcnosť - vyradený

P. č. projektu: 6/2018

Názov projektu: Športujeme pre našu budúcnosť

Žiadateľ o dotáciu: Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z.

Oblasť podpory: šport

Zámer a cieľ projektu: zlepšenie podmienok na tréning mládeže

Miesto a termín realizácie projektu: zimný štadión Nové Mesto nad Váhom, 1.6.2018

Celkové náklady na projekt v eur: 1 700,- eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

Účel použitia dotácie: nákup tréningových pomôcok

K stiahnutiu

Publikované: 20.4.2018 | Zobrazené: 379