Projekt č. 6/2021 - Deti na hokej

P. č. projektu: 6/2021
Názov projektu: Deti na hokej
Žiadateľ o dotáciu: Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z.
Oblasť podpory: šport
Zámer a cieľ projektu: prilákať čo najviac detí k športovaniu a zmysluplnému tráveniu voľného času, zabezpečiť deťom športové vybavenie
Miesto a termín realizácie projektu: zimný štadión Nové Mesto nad Váhom, 10.9.2021
Celkové náklady na projekt v eur: 2 950,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup hokejového výstroja

 

Nastavenia cookies