Samospráva

Projekt č. 7/2017 - Dopraváčik II - II. kolo

P. č. projektu: 7/2017

Názov projektu: Dopraváčik II

Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Materská škola Nové Mesto nad Váhom

Oblasť podpory: doprava a komunikácie

Zámer a cieľ projektu: rozšírenie detského dopravného ihriska a praktická dopravná výchova

                                     detí predškolského veku – pokračovanie projektu Dopraváčik

Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto n. V. - Materská škola, Poľovnícka ul. č. 12 - školský dvor

Celkové náklady na projekt v eur: 1 760,- eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

K stiahnutiu

Publikované: 13.10.2017 | Zobrazené: 341