Samospráva

Projekt č. 8/2017 - Interaktívna edukácia v materskej škole - II. kolo

P. č. projektu: 8/2017

Názov projektu: Interaktívna edukácia v materskej škole

Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Materská škola Nové Mesto nad Váhom

Oblasť podpory: životné prostredie

Zámer a cieľ projektu: modernizácia edukačného procesu v MŠ v súčinnosti s rozvojom

                              digitálnej gramotnosti so zameraním na rozpoznávanie lesného spoločenstva

Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto n. V. - Materská škola, Poľovnícka ul. č. 12 - učebňa

Celkové náklady na projekt v eur: 2 098,- eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

K stiahnutiu

Publikované: 13.10.2017 | Zobrazené: 355