Samospráva

Projekt č. 9/2018 - Novostar IV

 

P. č. projektu: 9/2018

Názov projektu: NovoStar IV

Žiadateľ o dotáciu: Centrum voľného času Nové Mesto nad Váhom

Oblasť podpory: kultúra

Zámer a cieľ projektu: objavovanie a podpora mladých talentov formou speváckej súťaže pre

                                    deti a mládež, obohatenie kultúrneho života v meste

Miesto a termín realizácie projektu: MsKS

Celkové náklady na projekt v eur: 3 360,- eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

Účel použitia dotácie: honorár pre hosťa súťaže – známu osobnosť šoubiznisu, ceny pre súťažiacich

 

K stiahnutiu

Publikované: 20.4.2018 | Zobrazené: 427