Samospráva

Projekt č. 9/2017 - Hudobno-technické zabezpečenie detského a mládežníckeho speváckeho zboru - II. kolo

P. č. projektu: 9/2017

Názov projektu: Hudobno-technické zabezpečenie detského a mládežníckeho speváckeho zboru

Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Občianske združenie Activ klub

Oblasť podpory: kultúra

Zámer a cieľ projektu: Obnova hudobnej aparatúry, hudobných nástrojov a súvisiaceho

                                     technického vybavenie detského a mládežníckeho speváckeho zboru

Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto n. V. – rímsko-katolícky kostol

Celkové náklady na projekt v eur: 3 914,- eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

K stiahnutiu

Publikované: 13.10.2017 | Zobrazené: 269