Samospráva

Verejné stretnutie na oboznámenie sa s VZN mesta č. 5/2019 a podmienkami predkladania projektov participatívneho komunitného rozpočtu mesta na rok 2023

202004230937420.projekty-participativneho-komunitneho-rozpoctu-240x160

Mesto Nové Mesto nad Váhom pozýva záujemcov

(fyzické osoby, zástupcov občianskych združení a neziskový organizácií)

o poskytnutie finančných prostriedkov z participatívneho komunitného rozpočtu mesta,  na verejné stretnutie,

ktoré sa uskutoční dňa 26.1.2023 o 14.30 hod.

v zasadačke č. d. 254 v novej prístavbe budovy na Mestskom úrade, Čsl. armády 1, Nové Mesto nad Váhom

Cieľ stretnutia: oboznámenie sa s VZN mesta č. 5/2019 a podmienkami predkladania projektov participatívneho komunitného rozpočtu mesta.

Publikované: 10.1.2023 | Zobrazené: 213
Nastavenia cookies