Výsledok hlasovania o projektoch participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2019

 

Poradie projektov participatívneho komunitného rozpočtu pre rok 2019 zostavené na základe výsledkov verejného hlasovania (6.5. – 20.5.2019)

 

 

Celkový počet pridelených hlasov projektom 2019:           

2950

 

Číslo a názov projektu (percentuálny podiel získaných hlasov)

Výska pridelenej dotácie (€)

Počet získaných hlasov

Poradie

Projekty ktoré získali dotáciu

 

 

Projekt č. 7/2019 - Altánok pre všetkých (20.8%) 

1 500,00

615

1.

Projekt č. 8/2019 - Rozvoj a podpora športových aktivít vo voľnom čase detí a mládeže mesta (18.3%) 

1 500,00

541

2.

Projekt č. 5/2019 - Kytica ľudových krojov (11.2%)

1 500,00

329

3.

Projekt č. 6/2019 - Novomestský pivný festival (10.5%)

1 500,00

311

4.

Projekt č. 9/2019 - Oprava hradieb rímskokatolíckeho kostola (7.2%)

1 500,00

212

5.

Projekt č. 1/2019 - Deti na hokej (6.2%)

1 500,00

183

6.

Projekt č. 13/2019 - Hudobnotechnické zabezpečenie dobrovoľníckych aktivít (6.2%)

1 500,00

183

7.

Projekt č. 15/2019 - PC zostava do nahrávacieho štúdia ZUŠ (5.7%)

1 499,10

168

8.

Projekt č. 12/2019 - Pastoračný klub detí a mládeže (5.6%) 

1 500,00

166

9.

Projekt č. 10/2019 - Učíme sa vonku (3.7%)

1 420,00

108

10.

Projekt č. 11/2019 - Beh na Bradlo (2.7%)

80,90

80

11.

Projekty ktoré nezískali dotáciu

 

 

Projekt č. 14/2019 - Namaľuj si farebný svet (1.8%)

0

54

12.

Nastavenia cookies