Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 

Popis

  

 

 

Žiadosti - formulár

 

  

 

Čo potrebujeme (Doklady – prílohy)

 

  

 

Kto vybavuje

 

 

 

Poplatok

 

  

 

Lehota

 

 

 

Predpis – (Zákon. VZN)

Nastavenia cookies