Projekt č. 1/2022 - Vybudovanie oddychovej zóny v meste

P. č. projektu: 1/2022
Názov projektu: Vybudovanie oddychovej zóny v meste
Žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: skrášlenie priestoru vybudovaním verejnosti prístupnej oddychovej zóny na vonkajšom pozemku Materskej školy bl. Alexie
Participácia verejnosti: sprístupnenie priestoru verejnosti a klientom denného stacionára, účasť detí z ostatných MŠ na Dni zdravej výživy
Miesto a termín realizácie projektu: vonkajší priestor MŠ bl. Alexie, VI.-X.2022
Celkové náklady na projekt v eur: 2 585,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup nábytku na vonkajšie sedenie, vyvýšeného záhonu, kvetináčov, pieskoviska, rastlín

Nastavenia cookies