Projekt č. 3/2022 - Detský letný tábor 2022

P. č. projektu: 3/2022
Názov projektu: Detský letný tábor 2022
Žiadateľ o dotáciu: Združenie sv. Petra Fouriera
Oblasť podpory: kultúra a šport
Zámer a cieľ projektu: vytvorenie príležitosti na zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže a realizovanie aktivít podporujúcich rozvoj osobnosti mladého človeka
Participácia verejnosti: dobrovoľnícka činnosť pri realizácii tábora
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto nad Váhom, VI.-IX.2022
Celkové náklady na projekt v eur: 4 975,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup stolíkov a lavíc na vonkajšie posedenie, športových a spoločenských hier pre deti

Nastavenia cookies