Zoznam projektov

13.6.2017

Projekt č. 1/2017 - Novomestský pivný festival

P. č. projektu: 1/2017
Názov projektu: Novomestský pivný festival
Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Double Agency, s.r.o., Beckov
Oblasť podpory: kultúra
Zámer a cieľ projektu: zábavné podujatie s hudobnou produkciou a ochutnávkou pív
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto n. V. – Námestie slobody, 18. – 19.8.2017
Celkové náklady na projekt v eur: 6 800,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

Nastavenia cookies