Zoznam projektov

2.4.2020

Projekt č. 3/2020 - Detský letný tábor 2020

P. č. projektu: 3/2020
Názov projektu: Detský letný tábor 2020
Žiadateľ o dotáciu: Združenie sv. P. Fouriera
Oblasť podpory: voľnočasové aktivity
Zámer a cieľ projektu: voľnočasové aktivity pre deti a mládež
Miesto a termín realizácie projektu: Vršatecké Podhradie, 12.-17.7.2020
Celkové náklady na projekt v eur: 8 800,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: úhrada výdavkov na dopravu, ubytovanie, stravu, odmeny pre deti


2.4.2020

Projekt č. 4/2020 - Podzemie prepozitúry

P. č. projektu: 4/2020
Názov projektu: Podzemie prepozitúry
Žiadateľ o dotáciu: Adrián Dedík
Oblasť podpory: kultúra
Zámer a cieľ projektu: archeologický, vedecký a dokumentačný výskum
Miesto a termín realizácie projektu: Prepozitúra – prepoštský palác v Novom Meste n. Váhom,
IX-X/2020
Celkové náklady na projekt v eur: 2 500,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: odborný projekt, dohľad, dokumentácia


2.4.2020

Projekt č. 5/2020 - Komunitná záhrada - uprostred sídliska

P. č. projektu: 5/2020
Názov projektu: Komunitná záhrada - uprostred sídliska
Žiadateľ o dotáciu: OZ Premena
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: Zlepšiť komunitné - sociálne, ekologické a pestovateľské návyky
Miesto a termín realizácie projektu: Ulica J. Hollého (sídlisko), VII-IX/2020
Celkové náklady na projekt v eur: 2 958,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: výdavky na zhotovenie vyvýšených záhonov


2.4.2020

Projekt č. 6/2020 - Rozvoj kultúrneho a športového života v meste

P. č. projektu: 6/2020
Názov projektu: Rozvoj kultúrneho a športového života v meste
Žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Nové Mesto n. V.
Oblasť podpory: kultúra a šport
Zámer a cieľ projektu: Rozvoj talentu a športových aktivít deti a mládeže vo voľnom čase
Miesto a termín realizácie projektu: námestie a ulice mesta, rímsko-katolícky kostol, priestory
Spojenej školy sv. Jozefa, IV.-XII.2020
Celkové náklady na projekt v eur: 2 600,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup športového vybavenia, krojov a kostýmov


2.4.2020

Projekt č. 7/2020 - Úspora energie v útulku

P. č. projektu: 7/2020
Názov projektu: Úspora energie v útulku
Žiadateľ o dotáciu: Útulok Nádej pre opustených psov
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: Stavebné úpravy v útulku s cieľom úspory energie
Miesto a termín realizácie projektu: Útulok Nádej, X/2020
Celkové náklady na projekt v eur: 2 500,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: stavebný a iný materiál


2.4.2020

Projekt č. 8/2020 - Sviečky z odpadu - dobrá sviečka novomestská

P. č. projektu: 8/2020
Názov projektu: Sviečky z odpadu - dobrá sviečka novomestská
Žiadateľ o dotáciu: Bc. Ján Kudlík
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: Recyklácia odpadu z vosku, sviečok, parafínu v meste
Miesto a termín realizácie projektu: územie mesta a okolie, VIII-XII/2020
Celkové náklady na projekt v eur: 2 500,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup foriem, farieb, vôní, vosku a i. pomôcok


10.4.2019

Projekt č. 1/2019 - Deti na hokej

P. č. projektu: 1/2019
Názov projektu: Deti na hokej
Žiadateľ o dotáciu: Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z.
Oblasť podpory: šport
Zámer a cieľ projektu: vytvorenie podmienok pre deti na športovanie
Miesto a termín realizácie projektu: zimný štadión Nové Mesto nad Váhom, 27.9.2019
Celkové náklady na projekt v eur: 1 700,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup hokejového výstroja


10.4.2019

Projekt č. 2/2019 - Vševedko poznáva - VYRADENÝ

P. č. projektu: 2/2019
Názov projektu: Vševedko poznáva
Žiadateľ o dotáciu: Materská škola – EP Dibrovova ul., Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: vytváranie vzťahu detí k prírodnému prostrediu a jeho ochrane
Miesto a termín realizácie projektu: školský dvor EP MŠ Dibrovova ul., VI.-XII.2019
Celkové náklady na projekt v eur: 1 763,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: zakúpenie a osadenie náučných tabúľ na altánok na školskom dvore


10.4.2019

Projekt č. 3/2019 - Vševedkova záhradka - VYRADENÝ

P. č. projektu: 3/2019
Názov projektu: Vševedkova záhradka
Žiadateľ o dotáciu: Materská škola – EP Dibrovova ul., Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: formovať kladný vzťah detí k prírode, umožniť im v reálnom prostredí pozorovať a spoznávať rastliny a živočíchy a celoročný cyklus rastlín
Miesto a termín realizácie projektu: školský dvor EP MŠ Dibrovova ul., 2019
Celkové náklady na projekt v eur: 1 899,50 eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: zakúpenie materiálu na zhotovenie vyvýšeného záhona, kŕmidiel a búdok pre vtáky a „hotela“ pre hmyz


10.4.2019

Projekt č. 4/2019 - Tešíme sa do školy - VYRADENÝ

P. č. projektu: 4/2019
Názov projektu: Tešíme sa do školy
Žiadateľ o dotáciu: Materská škola – EP Odborárska ul., Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: kultúra
Zámer a cieľ projektu: skvalitniť predprimárne vzdel. využitím moderných učebných pomôcok
Miesto a termín realizácie projektu: EP MŠ Odborárska ul., V.-VI.2019
Celkové náklady na projekt v eur: 2 112,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup interaktívnej tabule a projektora

Nastavenia cookies