Samospráva

Zoznam projektov

20.4.2018

Projekt č. 4/2018 - V zdravom tele zdravý duch

P. č. projektu: 4/2018
Názov projektu: V zdravom tele zdravý duch
Žiadateľ o dotáciu: Materská škola – EP Ul. J. Kollára č. 4, Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: šport
Zámer a cieľ projektu: vytvoriť podmienky na pravidelný pohyb a šport predškolákov
Miesto a termín realizácie projektu: EP MŠ Ul. J. Kollára 4, telocvičňa Alexia, IV.-X.2018
Celkové náklady na projekt v eur: 1 688,10 eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 489,10 eur
Účel použitia dotácie: nákup športového náčinia a náradia


20.4.2018

Projekt č. 3/2018 - Ekoškôlka

P. č. projektu: 3/2018
Názov projektu: Ekoškôlka
Žiadateľ o dotáciu: Materská škola – EP Hviezdoslavova ul., Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: doplniť envirocentrum a exteriérovú učebňu na školskom dvore
Miesto a termín realizácie projektu: školský dvor EP MŠ Hviezdoslavova ul., IV.-X.2018
Celkové náklady na projekt v eur: 1 592,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: zhotovenie záhradného altánku na školskom dvore


20.4.2018

Projekt č. 2/2018 - Kultúrno-umelecké programy pre obyvateľov mesta

P. č. projektu: 2/2018
Názov projektu: Kultúrno-umelecké programy pre obyvateľov mesta
Žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Nové Mesto n. V.
Oblasť podpory: kultúra
Zámer a cieľ projektu: kultúrno-umelecké programy pre občanov (Veľká noc, Deň matiek,
Vianoce...) a podpora talentovanej mládeže
Miesto a termín realizácie projektu: MsKS, Námestie slobody, r. k. kostol, zariadenie pre seniorov, detský domov, SŠ sv. Jozefa, jún 2018 – jún 2019
Celkové náklady na projekt v eur: 1 700,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup kostýmov, krojov, hudobných nástrojov pre deti


20.4.2018

Projekt č. 1/2018 - Novomestský pivný festival

P. č. projektu: 1/2018
Názov projektu: Novomestský pivný festival
Žiadateľ o dotáciu: Double Agency, s.r.o., Beckov
Oblasť podpory: kultúra
Zámer a cieľ projektu: zábavné podujatie s hudobnou produkciou a ochutnávkou pív
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto n. V. – Námestie slobody, 17. – 18.8.2018
Celkové náklady na projekt v eur: 7 080,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: honorár pre účinkujúcu hudobnú skupinu


13.10.2017

Projekt č. 9/2017 - Hudobno-technické zabezpečenie detského a mládežníckeho speváckeho zboru - II. kolo

P. č. projektu: 9/2017
Názov projektu: Hudobno-technické zabezpečenie detského a mládežníckeho speváckeho zboru
Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Občianske združenie Activ klub
Oblasť podpory: kultúra
Zámer a cieľ projektu: Obnova hudobnej aparatúry, hudobných nástrojov a súvisiaceho
technického vybavenie detského a mládežníckeho speváckeho zboru
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto n. V. – rímsko-katolícky kostol
Celkové náklady na projekt v eur: 3 914,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur


13.10.2017

Projekt č. 8/2017 - Interaktívna edukácia v materskej škole - II. kolo

P. č. projektu: 8/2017
Názov projektu: Interaktívna edukácia v materskej škole
Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Materská škola Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: modernizácia edukačného procesu v MŠ v súčinnosti s rozvojom
digitálnej gramotnosti so zameraním na rozpoznávanie lesného spoločenstva
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto n. V. - Materská škola, Poľovnícka ul. č. 12 - učebňa
Celkové náklady na projekt v eur: 2 098,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur


13.10.2017

Projekt č. 7/2017 - Dopraváčik II - II. kolo

P. č. projektu: 7/2017
Názov projektu: Dopraváčik II
Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Materská škola Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: doprava a komunikácie
Zámer a cieľ projektu: rozšírenie detského dopravného ihriska a praktická dopravná výchova
detí predškolského veku – pokračovanie projektu Dopraváčik
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto n. V. - Materská škola, Poľovnícka ul. č. 12 - školský dvor
Celkové náklady na projekt v eur: 1 760,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur


13.10.2017

Projekt č. 6/2017 - Malý Vševedko - II. kolo

P. č. projektu: 6/2017
Názov projektu: Malý Vševedko
Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Materská škola Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: Prostredníctvom zážitkového učenia hravou formou položiť základy prírodovednej gramotnosti v prírodnom prostredí
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto n. V. – EP materskej školy Dibrovova ul. č.13
- školský dvor
Celkové náklady na projekt v eur: 1 924,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur


13.10.2017

Projekt č. 5/2017 - Podpora zdravej výživy detí a mládeže - II. kolo

P. č. projektu: 5/2017
Názov projektu: Podpora zdravej výživy detí a mládeže
Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: podpora zdravej výživy detí a mládeže v rámci školského stravovania prostredníctvom zlepšenia podmienok v ŠJ a verejnej ochutnávky zdravých jedál a potravín
Miesto a termín realizácie projektu: SŠ sv. Jozefa Nové Mesto n. V. – Klčové 87 – 2.10. – 15.12.2017
Celkové náklady na projekt v eur: 4 765,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur


13.6.2017

Projekt č. 4/2017 - Deti na hokej

P. č. projektu: 4/2017
Názov projektu: Deti na hokej
Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z.
Oblasť podpory: šport
Zámer a cieľ projektu: vytvoriť deťom materiálne podmienky na tréning
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto nad Váhom – zimný štadión
Celkové náklady na projekt v eur: 4 800,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur