Samospráva

Zoznam projektov

13.6.2017

Projekt č. 3/2017 - Open Jazz Fest 2017 - vyradený

P. č. projektu: 3/2017
Názov projektu: Open Jazz Fest 2017
Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Modrá nota, o. z.
Oblasť podpory: kultúra
Zámer a cieľ projektu: organizácia open air festivalu džezovej hudby
Miesto a termín realizácie projektu: Nové mesto n. V. – Zelená voda
Celkové náklady na projekt v eur: 38 500,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur


13.6.2017

Projekt č. 2/2017 - Dopraváčik

P. č. projektu: 2/2017
Názov projektu: Dopraváčik
Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Materská škola Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: doprava a komunikácie
Zámer a cieľ projektu: dokončenie dopravného ihriska a praktická dopravná výchova detí
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto n. V. - elokované pracovisko materskej školy
na Ul. J. Kollára č. 25 (školský dvor)
Celkové náklady na projekt v eur: 1 760,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur


13.6.2017

Projekt č. 1/2017 - Novomestský pivný festival

P. č. projektu: 1/2017
Názov projektu: Novomestský pivný festival
Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Double Agency, s.r.o., Beckov
Oblasť podpory: kultúra
Zámer a cieľ projektu: zábavné podujatie s hudobnou produkciou a ochutnávkou pív
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto n. V. – Námestie slobody, 18. – 19.8.2017
Celkové náklady na projekt v eur: 6 800,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur