Samospráva

Podanie kandidátnej listiny pre Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - termín do 11.9.2018

VOĽBY 2018

 

PODANIE KANDIDÁTNEJ LISTINY

Kandidátne listiny pre Voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia
10.novembra 2018, sa podávajú zapisovateľovi Mestskej volebnej komisie

Ing. Miroslavovi Trúsikovi, v novej časti budovy MsÚ č.dv.229, tel.č.032/7402 225,
email trusik@nove-mesto.sk.

TERMÍN : do 11.septembra 2018

ČAS :

Pracovné dni : v úradných hodinách

11.9.2018 – do 24.00 hod.

 

Publikované: 7.9.2018 | Zobrazené: 716
Nastavenia cookies