Samospráva

Komisie mestského zastupiteľstva 2018-2022

Zriaďuje ich MsZ ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Ich členmi sú poslanci MsZ a občania mesta, ktorých volí MsZ. Zloženie a úlohy komisií určuje MsZ. MsZ v Novom Meste nad Váhom má v súčasnosti 9 komisií.

Komisia finančná, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta (KFSM) - 11 členná

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Viera Nemšáková
Mgr. Jaroslav Košťál
Ing. Miroslav Trúsik
Ing. Mária Horňáková
Ing. František Mašlonka
JUDr.,LL.M. Vladimír Fraňo
Štefan Rehák
JUDr. Filip Vavrinčík
Ing. Marián Topolčány
Ing. Eva Ružičková
MUDr. Ján Hendrich
Termíny zasadnutí komisie
 
 •   16.2.2022
 •   20.4.2022
 •     8.6.2022
 •   24.8.2022
 • 12.10.2022 •  
 

 

 

Komisia výstavby, investícií a územného rozvoja mesta (KVRM) - 15 členná

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Ing. Milan Špánik
Martin Kolesár
Ing. Rastislav Petkanič
Mgr. Ján Pavlíček
Ing. Tomáš Urminský
MUDr. Matej Bielik
Mgr. Ján Vojtek
Ing. Dušan Macúch
Ing. Branislav Beleš
Ing. Ľuboš Balažovič
Ing. Karol Kimle
Ing.arch.Miloslav Varga
Ing.arch.Ján Krchnavý
Ing. Pavol Ferianec
Termíny zasadnutí komisie
 
 •    15.2.2022
 •    28.4.2022
 •    28.6.2022
 •      6.9.2022
 •  27.10.2022 •  

 

 

 

 

 

 

Komisia pre ochranu životného prostredia (KOŽP) - 11 členná

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Ing. Daniel Kopunec
Helena Mináriková
Ing. Zuzana Paučinová
JUDr. Jozef  Šuchta
Mgr. Jaroslav Košťál
Adrián Dedík
Ing. Peter Nováčik
Ing. Martin Poriez
RNDr. Eva Gregušová
Mgr. Dana Jeřábková
Jaroslav Mrázik
Termíny zasadnutí komisie
 
 •   3.2.2022
 •   3.3.2022
 •   7.4.2022
 •   5.5.2022
 •   2.6.2022
 •   8.9.2022
 • 6.10.2022
 •  
 

 

 

Komisia sociálna a zdravotníctva (KSZ) - 11 členná

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Ing. Viera Vienerová
Mgr. Tomáš Malec, PhD.
Elena Pastieriková
Mgr. Tatiana Skovajsová
PhDr. Juraj Kazda
Zdenka Piešová
MUDr. Renata Raclavská
Mgr. Beáta  Kozáčková
Bc. Ján Kudlík
Ing. Eva Ružičková
MUDr. Ján Hendrich
Termíny zasadnutí komisie
 
 •   25.1.2022
 •   22.2.2022
 •   22.3.2022
 •   26.4.2022
 •   24.5.2022
 •   23.8.2022
 •   27.9.2022
 • 18.10.2022
 •  
 

 

Komisia pre rozvoj bývania (KRB) - 11 členná

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
JUDr. Filip Vavrinčík
Helena Mináriková
Lívia  Zongorová
Ing. Juraj Srnec
Ing. Terézia Migašová
JUDr. Adriana Udvorková
Viera Nemšáková
PhDr. Patrícia Maráková
PhDr. Kvetoslava Hejbalová
Ján Mráz
Ing. Zlata Zmatková
Termíny zasadnutí komisie
 
 •   10.2.2022
 •   10.3.2022
 •     7.4.2022
 •     5.5.2022
 •     9.6.2022
 •     8.9.2022
 •   6.10.2022
 •  

 

 

 

 

 

Komisia školstva, mládeže a športu (KŠMŠ) - 11 členná

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Mgr. Ján Pavlíček
PhDr. Kvetoslava Hejbalová
Mgr. Dušan Hevery
Mgr. Ingrid Fuhrmannová
MUDr. Matej Bielik
Bc. Miroslav Vidlička
JUDr. Filip Vavrinčík
PhDr. Patrícia Maráková
Mgr. Jozef Říha
JUDr.,LL.M. Vladimír Fraňo
Martin Kolesár
Termíny zasadnutí komisie
 
 •    1.2.2022
 •  17.3.2022
 •  12.4.2022
 •  24.5.2022
 •    8.9.2022
 •  4.10.2022
 •  

   
 

 

 

Komisia kultúry a spoločenských vzťahov (KKSV) - 11 členná

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Ing. Iveta Antalová
Tatiana Tinková
Ing. Zuzana Vladová
Bc. Miroslav Vidlička
Ing. Miroslav Zatkalík
Ing. Viera Vienerová
PhDr. Juraj Kazda
Mgr. Lenka Fraňová
Tibor Kubica
Michal  Bartek
Mgr. Tatiana Skovajsová
Termíny zasadnutí komisie
 
 •    26.1.2022
 •      2.3.2022
 •      4.5.2022
 •    22.6.2022
 •      7.9.2022
 •   

 

 

 

 

Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok (KBVP) - 11 členná

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 

Ing. Milan Špánik
Mgr. Ján Vojtek
Ing. Marián Ovšák
Ing. Zuzana Hunčíková
Michal Drlička
Peter Kolesár
Ing. Jaroslav Madara
Stanislav Mihalko
Ing. Jarmila Foltánová
Štefan Salic
Tatiana Tinková

Termíny zasadnutí komisie
 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 

 

 

Komisia dopravného rozvoja mesta (KDRM) - 12 členná

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Miroslav Ostrenka
Ing. Mário Vyzváry
Alena Rudyová
Ing. Jaroslav Madara
Ján Benčura
Ing. Katarína Chlebíková
Jozef Kolesár
Ing. Peter Brndiar
Štefan Hlinka
Bc. Rastislav Farkaš
Miloš Majerník
Peter Gálik
Termíny zasadnutí komisie
 
 •     8.2.2022
 •   12.4.2022
 •   14.6.2022
 •     9.8.2022
 • 11.10.2022


   
 

 

 

Nastavenia cookies