Samospráva

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (KOVZ)

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (KOVZ)
Názov Dátum
Zápisnica č.1-2020-KOVZ - 08.07.2020 19.08.2020 Zápisnica č.1-2020-KOVZ - 8.7.2020 - 228.73 kB
Majetkové priznanie poslancov za rok 2019 13.07.2020
Zápisnica č.1-2019-KOVZ - 20.6.2019 01.07.2019 Zápisnica č.1-2019-KOVZ - 20.6.2019 - 252.12 kB