Samospráva

Školská legislatíva

a) Všeobecne záväzné právne predpisy a rezorzné predpisy - bližšie tu: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=2791
b) Všeobecne záväzné nariadenia mesta a interné predpisy v oblasti školstva - bližšie tu: http://www.nove-mesto.sk/vseobecne-zavazne-nariadenia/