Samospráva

Komisie mestského zastupiteľstva 2014-2018

Zriaďuje ich MsZ ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Ich členmi sú poslanci MsZ a občania mesta, ktorých volí MsZ. Zloženie a úlohy komisií určuje MsZ. MsZ v Novom Meste nad Váhom má v súčasnosti 9 komisií.

Komisia finančná, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta (KFSM) - 11 členná

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Viera Nemšáková
Ing. Peter Bača
Ing. Miroslav Trúsik
Ing. Marián Topolčány
Ing. Dana Pastorková
Ing. Peter Košnár
Mgr. Jaroslav Košťál
JUDr. Vladimír Fraňo, LL.M.
Ing. Mária Horňáková
Ing. Alena Čechvalová
Ing. Daniel Kopunec
Termíny zasadnutí komisie
 
 • 14.2.2018
 • 4.4.2018
 • 6.6.2018   
 

 

 

Komisia výstavby, investícií a územného rozvoja mesta (KVRM) - 15 členná

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Ing. Peter Jakovlev
Ing. Milan Špánik
Ing. Dušan Macúch
Ing. Jaroslav Mrázik
Ing. Zuzana Vavrová
Ing. Jozef Varta
Ing. Branislav Beleš
Mgr. Ján Pavlíček
Ing.arch.Miloslav Varga
Ing.arch.Ján Krchnavý
Ing.arch.Karol Petrovský
Tibor Kubica
Ing. Pavol Ferianec
MUDr. Ján Pavlovič
Ing. Marián Topolčány
Termíny zasadnutí komisie
 
 • 30.1.2018
 • 8.3.2018
 • 12.5.2018
 • 21.6.2018
 • 23.10.2018
   

 

 

 

 

 

 

Komisia pre ochranu životného prostredia (KOŽP) - 11 členná

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
RNDr. Eva Gregušová
Ing. Daniel Kopunec
Ing. Zuzana Paučinová
RNDr. Eva Jurčová
Štefan Hlinka
Mária Bahníková
Vojtech Giertl
Jana Hlobeňová
Ing. Martin Poriez
Ing. Jozef Bolebruch
RNDr. Milan Lobík
Termíny zasadnutí komisie
 
 • 25.1.2018
 • 1.2.2018
 • 1.3.2018
 • 12.4.2018
 • 10.5.2018
 • 14.6.2018
 • 6.9.2018
 • 4.10.2018
 

 

 

Komisia sociálna a zdravotníctva (KSZ) - 11 členná

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Ing. Viera Vienerová
MUDr. Ján Hendrich
Elena Pastieriková
Ing. Eva Ružičková
MUDr. Pavol Hauptvogel
Bc. Ján Kudlík
Mgr. Boris Krajčí
Zdenka Piešová
MUDr. Zuzana Mastráková
PhDr. Juraj Kazda
MUDr. Marián Mora
Termíny zasadnutí komisie
 
 • 23.1.2018
 • 20.2.2018
 • 20.3.2018
 • 17.4.2018
 • 22.5.2018
 • 19.6.2018
 • 21.8.2018
 • 25.9.2018
 • 16.10.2018
 

 

Komisia pre rozvoj bývania (KRB) - 11 členná

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
PhDr. Patrícia Maráková
Viera Nemšáková
Lívia Ondrejíčková
Milan Čelko
Ing. Alena Čechvalová
JUDr. Martin Pavlík
Ján Jurda
Ing. Mário Vyzváry
Ing. Zlata Zmatková
JUDr. Adriana Udvorková
Marek Šimko
Termíny zasadnutí komisie
 

 

 • 18.1.2018
 • 13.2.2018
 • 13.3.2018
 • 10.4.2018
 • 15.5.2018
 • 12.6.2018
 • 11.8.2018
 • 9.9.2018

 

 

 

 

 

Komisia školstva, mládeže a športu (KŠMŠ) - 11 členná

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Mgr. Jana Šteklerová 
PhDr. Kvetoslava Hejbalová
Mgr. Dušan Hevery
PhDr. Patrícia Maráková
Mgr. Jozef Říha
Ing. Ľubomír Karaba
Ing. Milan Špánik
Mgr. Ján Pavlíček
Mgr. Ingrid Fuhrmannová
Mgr. Mária Vitásková
Martin Skovajsa
Termíny zasadnutí komisie
 
 • 25.1.2018
 • 8.3.2018
 • 10.5.2018
 • 5.6.2018
 • 13.9.2018
 • 25.10.2018

   
 

 

 

Komisia kultúry a spoločenských vzťahov (KKSV) - 11 členná

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Mgr. Tatiana Skovajsová
PhDr. Juraj Kazda
PhDr. Eva Grznárová
Tatiana Tinková
RNDr. Eva Jurčová
PhDr. Alexander Koreň
Mgr. Ján Kincel
Mgr. Anna Malovcová
Mgr. Veronika Fraňová
Bc. Ján Kudlík
PhDr. Eva Berková
Termíny zasadnutí komisie
 
 • 30.1.2018
 • 27.3.2018
 • 29.5.2018
 • 4.9.2018
 • 3.10.2018

 

 

 

 

Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok (KBVP) - 11 členná

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 

PhDr. Juraj Kazda
Ing. Milan Špánik
Ing. Marián Ovšák
Štefan Salic
Ing. Branislav Macúch
Ing. Jozef Dorotčín
Ing. Zuzana Hunčíková
Tatiana Tinková
Mgr. Peter Kolesár

Termíny zasadnutí komisie
 
 • 21.2.2018
 • 11.4.2018
 • 16.5.2018
 • 20.6.2018
 • 19.9.2018
 • 24.10.2018
 

 

 

Komisia dopravného rozvoja mesta (KDRM) - 11 členná

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Miroslav Ostrenka
Ing. Mário Vyzváry
Alena Rudyová
Ing. Jaroslav Madara
Bc. Rastislav Farkaš
Milan Slávik
Stanislav Mihalko
Ing. Katarína Chlebíková
Peter Gálik
Ing. Marián Topolčány
Ing. Roman Kucharík
Termíny zasadnutí komisie
 
 • 23.1.2018
 • 13.2.2018
 • 13.3.2018
 • 10.4.2018
 • 15.5.2018
 • 12.6.2018
 • 11.9.2018
 • 9.10.2018
 

 

 

Nastavenia cookies